Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) kontaminacja
b) terracja
c) laudacja
d) inkantacja
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) na Litwie
c) w Wielkopolsce
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Zmartwychwstania Pańskiego
b) Ostatniej Wieczerzy
c) Ukrzyżowania Pańskiego
d) Męki Pańskiej
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) altana
b) rodzinna posiadłość
c) kaplica cmentarna
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) cyprysu
b) nieba
c) morskiej toni
d) mahoniu
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Pustelnik - Gustaw
b) dziecko
c) Ksiądz
d) Widmo
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Iwana Groźnego
c) Katarzyny II
d) Aleksandra I
Rozwiązanie


Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hentyka IV
c) Romea i Julii
d) Hamleta
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Mazowszanina
c) Rusina
d) Litwina
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) imperatorze
b) wodzu rzymskim
c) Neronie
d) Attyli
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) litewskim patriotą
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) polskim malarzem
d) dekabrystą
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Narona
b) Salomona
c) Heroda
d) Dawida
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Grecji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) zniesienie cierpienia
c) serca
d) siłę woli
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Pielgrzyma
b) Kaprala
c) Żegoty
d) Księdza
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Heglem
c) Goethem
d) Odyńcem
Rozwiązanie


Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Sowy
b) Kruka
c) Głuszca
d) Orła
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dziesięciu lat
b) czternastu lat
c) dwunastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bernardynów
b) Bazylianów
c) Jezuitów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Homera
c) Rousseau
d) Owidiusza
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) wygrywają odwieczne prawdy
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Gustaw
b) Dziecię
c) Strzelec
d) Chór młodzieńców
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest ciężko chora
b) nie ma nic innego do roboty
c) szuka ideałów
d) jest znudzona życiem
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Myśliwy
b) Gustaw
c) Strzelec
d) Starzec
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Śmigły
c) Kruk
d) Sokół
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Botwinko
b) Sobolewski
c) Janczewski
d) Wasilewski
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kmitowa
b) Knisowa
c) Kitowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1820 roku
b) 1824 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) bluźnierczą
c) pogańską
d) szatańską
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) magizm
b) profetyzm
c) kasandryzm
d) prorocyzm
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1821 roku
b) 1820 roku
c) 1823 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) transcendentalny
b) boski
c) mistyczny
d) magiczny
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) jastrzębia
c) sowę
d) kruka
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Doktor
c) Pelikan
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Bestużew
d) Botwinko
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1820 roku
b) 1822 roku
c) 1824 roku
d) 1818 roku
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) pieprzu
b) gorczycy
c) goryczy
d) maku
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „poległym za narodową sprawę”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „patriotom - męczennikom”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) postać Gustawa
c) występowanie prostego ludu
d) postać Guślarza
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Najświętszej Panienki
b) Ducha Świętego
c) Matki Bolesnej
d) Jezusa Odkupiciela
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Szatan
c) Lucyfer
d) Belzebub
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Grodnem
b) Kownem
c) Lwowem
d) Wilnem
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) III cz. „Dziadów”
c) II cz. „Dziadów”
d) IV cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) polsku
c) rosyjsku
d) litewsku
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Życia
c) Księga Rodzaju
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 44
c) 3
d) 7
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) grudniowy
c) listopadowy
d) styczniowy
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Gawrony
b) Puchacze
c) Sowy
d) Orlice
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) wartością
b) mrzonką
c) głównym sensem życia
d) ideą
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Karusia
b) Małgorzata
c) Maria
d) Maryla
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) zemsty
b) światła
c) mocy
d) niepokonanych
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) zmuszani do prostytuowania się
b) odurzani narkotykami
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) głodzeni
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) zaślepieniem
c) grzechem
d) wymysłem szatana
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dwunastu scen
b) pięciu scen
c) dziewięciu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Suzin
b) Żegota
c) Frejend
d) Tomasz
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) grekokatolikiem
b) prawosławnym
c) luteraninem
d) katolikiem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Bajkow
c) Bestużew
d) Pelikan
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Dzień Wszystkich Świętych
b) wigilię Bożego Narodzenia
c) Wielki Piątek
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) zbójeckie
c) romansowe
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) rozpaczy
b) prośby
c) miłości
d) przestrogi
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) kamień filozoficzny
c) pierścień
d) ideał miłości
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Ksiądz Piotr
b) Kapral
c) Anioł Stróż
d) Chór duchów
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) właścicieli pańszczyźnianych
b) chłpów
c) robotników rolnych
d) arystokratów
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) pali garść kądzieli
c) bierze wianek i zapala święcone zioła
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Moskwie
c) na Krymie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. II
c) „Dziady” cz. IV
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Jan
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) cezarem
b) carem
c) tyranem
d) despotą
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) cisu
b) sosny
c) jedliny
d) limby
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) I części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) II części „Dziadów”
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogi
b) wypadł z okna
c) zachorował na zapalenie płuc
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Anielski Zastęp
b) Europa
c) Trójca Święta
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) lingwistyki
c) literatury łacińskiej
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Genewie
b) Dreźnie
c) Wilnie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1811 roku
c) 1809 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) oczyszczenia
b) tyrtejskiej
c) rycerskiej
d) przyzywającej
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) miłością
b) złością
c) radością
d) mądrością
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) świata żywych i umarłych
b) upiorów i duchów
c) duchów dobrych i złych
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Petersburg
b) Moskwa
c) Saratow
d) Archangielsk
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi śmierci”
b) „drogi życia”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi miłości”
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 24
b) 20
c) 18
d) 21
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) koryfeusz
b) krotochwił
c) antagonista
d) arlekin
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) miejsca
b) czasu
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) akcji
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1820
c) 1818
d) 1822
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Widzeniu Ewy
c) Małej Improwizacji
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) dwa miesiące
b) pół roku
c) ponad rok
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) listopadzie
b) grudniu
c) sierpniu
d) marcu
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) Nowego Testamentu
c) mitów i podań
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) otwartej
c) zwartej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) cnoty
c) wolności
d) miłości
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr