Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1823 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Sowy
c) Gawrony
d) Orlice
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) szuka ideałów
b) nie ma nic innego do roboty
c) jest znudzona życiem
d) jest ciężko chora
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wolności
c) wiedzy
d) miłości
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Frejend
c) Żegota
d) Suzin
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1822
c) 1820
d) 1824
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Wielki Piątek
b) noc zaduszną
c) Dzień Wszystkich Świętych
d) wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Karusia
b) Maryla
c) Maria
d) Małgorzata
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) grzeszną
c) bluźnierczą
d) pogańską
Rozwiązanie


W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) polonistyki
c) literatury łacińskiej
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Kminkowa
c) Kmitowa
d) Knisowa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Ostatniej Wieczerzy
c) Zmartwychwstania Pańskiego
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Wilnie
b) Dreźnie
c) Genewie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) despotą
b) tyranem
c) cezarem
d) carem
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) czternastu lat
c) szesnastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) styczniowy
b) majowy
c) grudniowy
d) listopadowy
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi śmierci”
b) „drogi życia”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi miłości”
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) postać Guślarza
c) postać Gustawa
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie


W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Strzelec
c) Starzec
d) Myśliwy
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) wymysłem szatana
b) zabobonem
c) grzechem
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Wileńskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) ideą
b) głównym sensem życia
c) wartością
d) mrzonką
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Głuszca
c) Kruka
d) Sowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) transcendentalny
c) magiczny
d) mistyczny
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) grudniu
b) listopadzie
c) marcu
d) sierpniu
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) arystokratów
d) robotników rolnych
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) miejsca
b) czasu
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) akcji
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „narodowej sprawy męczennikom”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „patriotom - męczennikom”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Europa
c) Anielski Zastęp
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) siłę woli
b) zniesienie cierpienia
c) myśli
d) serca
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) dwa miesiące
c) mniej niż rok
d) ponad rok
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) głodzeni
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) zmuszani do prostytuowania się
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Ducha Świętego
b) Najświętszej Panienki
c) Jezusa Odkupiciela
d) Matki Bolesnej
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Życia
b) Księga Rodzaju
c) Księga Świata
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogi
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 24
c) 18
d) 21
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) miłością
c) mądrością
d) złością
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) ostatecznie wygrywa Gustaw
c) wygrywają przekonania księdza
d) nikt nie odnosi zwycięstwa
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) kontaminacja
b) inkantacja
c) terracja
d) laudacja
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Petersburg
b) Saratow
c) Moskwa
d) Archangielsk
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) ośmiu miesięcy
b) pięciu miesięcy
c) trzech miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) litewskim patriotą
d) polskim malarzem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) tyrtejskiej
c) oczyszczenia
d) przyzywającej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 7
c) 666
d) 3
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) grekokatolikiem
b) luteraninem
c) prawosławnym
d) katolikiem
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Rousseau
c) Homera
d) Tassa
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) na Krymie
c) w Moskwie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1811 roku
c) 1812 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) rosyjsku
c) francusku
d) litewsku
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Jezuitów
b) Bernardynów
c) Kamedułów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) zapala gar z wódką
b) każe zapalić łuczywa
c) bierze wianek i zapala święcone zioła
d) pali garść kądzieli
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) limby
c) sosny
d) cisu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Szatan
b) Lucyfer
c) Judasz
d) Belzebub
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbójeckie
b) zbrodnicze
c) kryminalne
d) romansowe
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) rozpaczy
c) miłości
d) przestrogi
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Botwinko
c) Bestużew
d) Bajkow
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) nauk Nostradamusa
b) mitów i podań
c) judaizmu
d) Nowego Testamentu
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Kaprala
b) Księdza
c) Pielgrzyma
d) Żegoty
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1821 roku
c) 1823 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Młodzieniec
b) zaśpiewało Dziecię
c) zaśpiewał Starzec
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1820 roku
c) 1822 roku
d) 1818 roku
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) cyprysu
c) mahoniu
d) morskiej toni
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Małej Improwizacji
b) Wielkiej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Widmo
b) Pustelnik - Gustaw
c) dziecko
d) Ksiądz
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Sokół
c) Kruk
d) Śmigły
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Kapral
b) Ksiądz Piotr
c) Anioł Stróż
d) Chór duchów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Narona
c) Salomona
d) Dawida
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Wielkopolsce
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) kruka
b) sowę
c) jastrzębia
d) orła
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Lwowem
c) Grodnem
d) Wilnem
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Janczewski
b) Botwinko
c) Wasilewski
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) IV cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) II cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) II części „Dziadów”
b) IV części „Dziadów”
c) III części „Dziadów”
d) I części „Dziadów”
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Gustaw
b) Dziecię
c) Strzelec
d) Chór młodzieńców
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dwunastu scen
b) dziewięciu scen
c) siedmiu scen
d) pięciu scen
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) krotochwił
b) koryfeusz
c) antagonista
d) arlekin
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hentyka IV
c) Romea i Julii
d) Hamleta
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Piotra Wielkiego
c) Aleksandra I
d) Iwana Groźnego
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) pieprzu
b) maku
c) goryczy
d) gorczycy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) jednotorowej
c) zwartej
d) otwartej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Pelikan
c) Bestużew
d) Bajkow
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) profetyzm
c) magizm
d) kasandryzm
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) ideał miłości
c) pierścień
d) kamień filozoficzny
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) wodzu rzymskim
b) Neronie
c) imperatorze
d) Attyli
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) światła
b) zemsty
c) niepokonanych
d) mocy
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
b) rodzinna posiadłość
c) altana
d) kaplica cmentarna
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) we Lwowie
c) w Kownie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) upiorów i duchów
b) duchów dobrych i złych
c) pokoleniowa
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Litwina
b) Mazowszanina
c) Rusina
d) Białorusina
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Nowosilcow
b) Pelikan
c) Doktor
d) Bajkow
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Grecki
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. I
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr