Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 666
c) 7
d) 3
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1821 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Botwinko
b) Sobolewski
c) Janczewski
d) Wasilewski
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Litwina
b) Rusina
c) Mazowszanina
d) Białorusina
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) miłością
c) mądrością
d) złością
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Myśliwy
c) Strzelec
d) Starzec
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) kontaminacja
b) laudacja
c) inkantacja
d) terracja
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Gwiazda Odwieczna
c) Trójca Święta
d) Anielski Zastęp
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Żegota
b) Suzin
c) Frejend
d) Tomasz
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Lucyfer
c) Szatan
d) Judasz
Rozwiązanie


Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) miłości
b) przestrogi
c) rozpaczy
d) prośby
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) wodzu rzymskim
b) Neronie
c) Attyli
d) imperatorze
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) przyzywającej
b) rycerskiej
c) oczyszczenia
d) tyrtejskiej
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) bluźnierczą
b) szatańską
c) grzeszną
d) pogańską
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kmitowa
b) Kminkowa
c) Kitowa
d) Knisowa
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1809 roku
c) 1812 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Krasińskim
c) Heglem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) miłości
c) wolności
d) cnoty
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Romea i Julii
b) Hentyka IV
c) Hamleta
d) Snu nocy letniej
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) akcji
c) miejsca
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie


Nocą Dziadów kończy się:
a) IV cz. „Dziadów”
b) II cz. „Dziadów”
c) I cz. „Dziadów”
d) III cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Dawida
b) Heroda
c) Salomona
d) Narona
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 18
c) 24
d) 21
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Dziecię
b) Gustaw
c) Chór młodzieńców
d) Strzelec
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) rosyjsku
b) polsku
c) francusku
d) litewsku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Pelikan
c) Bajkow
d) Bestużew
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) ośmiu miesięcy
b) pięciu miesięcy
c) trzech miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1822
c) 1824
d) 1820
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Sowy
b) Orła
c) Głuszca
d) Kruka
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Ksiądz
b) Pustelnik - Gustaw
c) dziecko
d) Widmo
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) nikt nie odnosi zwycięstwa
b) wygrywają odwieczne prawdy
c) wygrywają przekonania księdza
d) ostatecznie wygrywa Gustaw
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Młodzieniec
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał Starzec
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) magiczny
b) boski
c) transcendentalny
d) mistyczny
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Anioł Stróż
b) Ksiądz Piotr
c) Chór duchów
d) Kapral
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) wigilię Bożego Narodzenia
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) noc zaduszną
d) Wielki Piątek
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
c) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
d) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Małej Improwizacji
b) Widzeniu Ewy
c) Wielkiej Improwizacji
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ukrzyżowania Pańskiego
b) Męki Pańskiej
c) Zmartwychwstania Pańskiego
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „poległym za narodową sprawę”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) głodzeni
b) zmuszani do prostytuowania się
c) odurzani narkotykami
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) cezarem
b) despotą
c) carem
d) tyranem
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) upiorów i duchów
c) pokoleniowa
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) listopadzie
b) grudniu
c) marcu
d) sierpniu
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dziesięciu lat
b) dwunastu lat
c) szesnastu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Aleksandra I
b) Iwana Groźnego
c) Piotra Wielkiego
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Żegoty
b) Kaprala
c) Pielgrzyma
d) Księdza
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1824 roku
b) 1820 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Karusia
c) Maria
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1822 roku
b) 1824 roku
c) 1818 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) wartością
b) głównym sensem życia
c) mrzonką
d) ideą
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Francji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) rodzinna posiadłość
c) altana
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) prorocyzm
c) profetyzm
d) magizm
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) styczniowy
b) grudniowy
c) listopadowy
d) majowy
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Petersburg
b) Saratow
c) Moskwa
d) Archangielsk
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zaślepieniem
b) wymysłem szatana
c) grzechem
d) zabobonem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) sowę
c) jastrzębia
d) kruka
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) mitów i podań
c) Nowego Testamentu
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) limby
b) cisu
c) jedliny
d) sosny
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) luteraninem
c) grekokatolikiem
d) katolikiem
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) szuka ideałów
b) nie ma nic innego do roboty
c) jest ciężko chora
d) jest znudzona życiem
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Gawrony
b) Sowy
c) Orlice
d) Puchacze
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) zamkniętej
c) otwartej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Mikołaj
c) Bernard
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) maku
b) goryczy
c) pieprzu
d) gorczycy
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Wilnie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) zniesienie cierpienia
c) siłę woli
d) serca
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Botwinko
b) Pelikan
c) Bestużew
d) Bajkow
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Matki Bolesnej
b) Ducha Świętego
c) Najświętszej Panienki
d) Jezusa Odkupiciela
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi życia”
b) „drogi miłości”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi śmierci”
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bazylianów
b) Kamedułów
c) Bernardynów
d) Jezuitów
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) w Petersburgu
c) w Moskwie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) pali garść kądzieli
b) zapala gar z wódką
c) bierze wianek i zapala święcone zioła
d) każe zapalić łuczywa
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) postać Gustawa
c) postać Guślarza
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) I części „Dziadów”
b) III części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) IV części „Dziadów”
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Rodzaju
b) Księga Życia
c) Księga Świata
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) arystokratów
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) robotników rolnych
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Kownie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kamień filozoficzny
b) obraz kochanki
c) pierścień
d) ideał miłości
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) litewskim patriotą
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) polskim malarzem
d) dekabrystą
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Pelikan
b) Nowosilcow
c) Bajkow
d) Doktor
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. I
c) „Dziady” cz. IV
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Lwowem
c) Wilnem
d) Grodnem
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) dwa miesiące
b) pół roku
c) mniej niż rok
d) ponad rok
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) lingwistyki
d) polonistyki
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) zbrodnicze
c) romansowe
d) zbójeckie
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Lwowskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) arlekin
b) krotochwił
c) koryfeusz
d) antagonista
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dziewięciu scen
b) siedmiu scen
c) pięciu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Rousseau
b) Homera
c) Tassa
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) miał silną gorączkę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) złamał nogi
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) mahoniu
b) nieba
c) morskiej toni
d) cyprysu
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Sokół
b) Kruk
c) Bystry
d) Śmigły
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) niepokonanych
b) światła
c) mocy
d) zemsty
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) w Wielkopolsce
c) na Litwie
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr