Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Kaprala
b) Księdza
c) Pielgrzyma
d) Żegoty
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) szuka ideałów
c) jest znudzona życiem
d) jest ciężko chora
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Szatan
b) Lucyfer
c) Judasz
d) Belzebub
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) mitów i podań
c) nauk Nostradamusa
d) Nowego Testamentu
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Sokół
c) Kruk
d) Śmigły
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Botwinko
b) Bestużew
c) Pelikan
d) Bajkow
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) IV cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) I cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Orlice
b) Sowy
c) Puchacze
d) Gawrony
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Pelikan
c) Bajkow
d) Bestużew
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) sosny
b) jedliny
c) limby
d) cisu
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) magiczny
b) mistyczny
c) transcendentalny
d) boski
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Heglem
c) Odyńcem
d) Goethem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) niepokonanych
b) światła
c) zemsty
d) mocy
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) profetyzm
c) kasandryzm
d) magizm
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1823 roku
c) 1821 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) mądrością
b) miłością
c) złością
d) radością
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1818 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) ideą
b) wartością
c) głównym sensem życia
d) mrzonką
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Anioł Stróż
c) Ksiądz Piotr
d) Kapral
Rozwiązanie


„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) altana
b) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
c) kaplica cmentarna
d) rodzinna posiadłość
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) cyprysu
c) morskiej toni
d) mahoniu
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) pół roku
c) ponad rok
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Pustelnik - Gustaw
b) dziecko
c) Ksiądz
d) Widmo
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Botwinko
c) Sobolewski
d) Janczewski
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Żydowski
c) Legion Litewski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ideał miłości
b) obraz kochanki
c) kamień filozoficzny
d) pierścień
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) IV części „Dziadów”
b) III części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) I części „Dziadów”
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) przestrogi
b) rozpaczy
c) prośby
d) miłości
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) arystokratów
b) robotników rolnych
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) chłpów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Gwiazda Odwieczna
c) Anielski Zastęp
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Mazowszanina
b) Białorusina
c) Litwina
d) Rusina
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi wybawienia”
b) „drogi życia”
c) „drogi miłości”
d) „drogi śmierci”
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dziesięciu lat
b) dwunastu lat
c) szesnastu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Homera
b) Tassa
c) Owidiusza
d) Rousseau
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) bluźnierczą
c) grzeszną
d) pogańską
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Młodzieniec
b) zaśpiewało Dziecię
c) zaśpiewał chór młodzieńców
d) zaśpiewał Starzec
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) arlekin
b) krotochwił
c) koryfeusz
d) antagonista
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Najświętszej Panienki
c) Ducha Świętego
d) Matki Bolesnej
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) litewsku
c) rosyjsku
d) polsku
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1809 roku
c) 1814 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „ofiarom narodowej sprawy”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Żegota
c) Suzin
d) Frejend
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) postać Guślarza
c) obrzęd Dziadów
d) postać Gustawa
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) serca
c) zniesienie cierpienia
d) siłę woli
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Genewie
c) Paryżu
d) Wilnie
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) zmuszani do prostytuowania się
b) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
c) głodzeni
d) odurzani narkotykami
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Jezuitów
b) Bernardynów
c) Bazylianów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogi
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) akcji
d) miejsca
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) wigilię Bożego Narodzenia
b) Wielki Piątek
c) noc zaduszną
d) Dzień Wszystkich Świętych
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Kminkowa
c) Kmitowa
d) Knisowa
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wiedzy
c) miłości
d) wolności
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) zbrodnicze
c) zbójeckie
d) romansowe
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Nowosilcow
b) Bajkow
c) Pelikan
d) Doktor
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) lingwistyki
c) języków słowiańskich
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) grekokatolikiem
c) katolikiem
d) luteraninem
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Myśliwy
c) Gustaw
d) Strzelec
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zaślepieniem
b) grzechem
c) wymysłem szatana
d) zabobonem
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Widzeniu Księdza Piotra
c) Małej Improwizacji
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Salomona
b) Heroda
c) Narona
d) Dawida
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
b) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1823 roku
c) 1824 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) ośmiu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) pięciu miesięcy
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) grudniu
b) sierpniu
c) marcu
d) listopadzie
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. IV
b) „Dziady” cz. III
c) „Dziady” cz. II
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1818
c) 1824
d) 1822
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) despotą
b) carem
c) tyranem
d) cezarem
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Zmartwychwstania Pańskiego
b) Męki Pańskiej
c) Ostatniej Wieczerzy
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dziewięciu scen
b) siedmiu scen
c) dwunastu scen
d) pięciu scen
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Grodnem
c) Lwowem
d) Wilnem
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) upiorów i duchów
c) pokoleniowa
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) maku
c) gorczycy
d) pieprzu
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) kontaminacja
c) laudacja
d) inkantacja
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) litewskim patriotą
c) polskim malarzem
d) członkiem elit na balu u Senatora
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Karusia
b) Maria
c) Małgorzata
d) Maryla
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Neronie
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Dziecię
b) Strzelec
c) Chór młodzieńców
d) Gustaw
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Iwana Groźnego
b) Katarzyny II
c) Aleksandra I
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hamleta
b) Romea i Julii
c) Snu nocy letniej
d) Hentyka IV
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) przyzywającej
b) oczyszczenia
c) rycerskiej
d) tyrtejskiej
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Życia
b) Księga Rodzaju
c) Księga Proroctw
d) Księga Świata
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) sowę
c) kruka
d) jastrzębia
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Saratow
c) Moskwa
d) Petersburg
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 3
b) 666
c) 7
d) 44
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Krakowie
c) w Wilnie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) otwartej
c) jednotorowej
d) zamkniętej
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) ostatecznie wygrywa Gustaw
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) wygrywają przekonania księdza
d) wygrywają odwieczne prawdy
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) listopadowy
c) styczniowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) na Krymie
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Głuszca
b) Sowy
c) Kruka
d) Orła
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 24
b) 20
c) 18
d) 21
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) pali garść kądzieli
b) bierze wianek i zapala święcone zioła
c) każe zapalić łuczywa
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr