Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Neronie
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Attyli
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Księdza
b) Kaprala
c) Pielgrzyma
d) Żegoty
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) arystokratów
b) chłpów
c) robotników rolnych
d) właścicieli pańszczyźnianych
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bajkow
b) Botwinko
c) Pelikan
d) Bestużew
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Nowosilcow
d) Doktor
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Anielski Zastęp
c) Gwiazda Odwieczna
d) Europa
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) miał silną gorączkę
c) złamał nogi
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) dwóch miesięcy
b) pięciu miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) trzech miesięcy
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) listopadzie
b) marcu
c) grudniu
d) sierpniu
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) szuka ideałów
b) nie ma nic innego do roboty
c) jest ciężko chora
d) jest znudzona życiem
Rozwiązanie


Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) szesnastu lat
c) dziesięciu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) zmuszani do prostytuowania się
b) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
c) głodzeni
d) odurzani narkotykami
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Myśliwy
c) Gustaw
d) Strzelec
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1822 roku
b) 1818 roku
c) 1824 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Knisowa
b) Kmitowa
c) Kitowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) pierścień
b) ideał miłości
c) kamień filozoficzny
d) obraz kochanki
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
d) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Rousseau
b) Tassa
c) Owidiusza
d) Homera
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Romea i Julii
b) Hamleta
c) Hentyka IV
d) Snu nocy letniej
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. II
c) „Dziady” cz. I
d) „Dziady” cz. IV
Rozwiązanie


Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) noc zaduszną
b) Wielki Piątek
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) Dzień Wszystkich Świętych
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) mistyczny
c) transcendentalny
d) magiczny
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Warszawskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Botwinko
c) Janczewski
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Gustawa
b) postać Guślarza
c) występowanie prostego ludu
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Kownie
c) w Krakowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Zmartwychwstania Pańskiego
b) Ukrzyżowania Pańskiego
c) Męki Pańskiej
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Krasińskim
c) Heglem
d) Goethem
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) tyranem
b) cezarem
c) despotą
d) carem
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Widmo
c) Ksiądz
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Jezuitów
b) Kamedułów
c) Bernardynów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) pokoleniowa
c) upiorów i duchów
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) przestrogi
b) prośby
c) rozpaczy
d) miłości
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) dekabrystą
c) litewskim patriotą
d) członkiem elit na balu u Senatora
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 7
b) 666
c) 44
d) 3
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) I części „Dziadów”
b) II części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) bierze wianek i zapala święcone zioła
b) każe zapalić łuczywa
c) pali garść kądzieli
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bestużew
b) Doktor
c) Bajkow
d) Pelikan
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Petersburgu
c) na Krymie
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Wilnie
b) Paryżu
c) Dreźnie
d) Genewie
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) romansowe
b) zbójeckie
c) zbrodnicze
d) kryminalne
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1812 roku
c) 1811 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Strzelec
b) Chór młodzieńców
c) Gustaw
d) Dziecię
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) ostatecznie wygrywa Gustaw
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) wygrywają odwieczne prawdy
d) wygrywają przekonania księdza
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1820 roku
b) 1822 roku
c) 1823 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Życia
c) Księga Rodzaju
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) mniej niż rok
c) dwa miesiące
d) ponad rok
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi wybawienia”
b) „drogi śmierci”
c) „drogi miłości”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) prorocyzm
c) magizm
d) profetyzm
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) przyzywającej
c) oczyszczenia
d) rycerskiej
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) grzeszną
c) bluźnierczą
d) pogańską
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) pieprzu
b) gorczycy
c) goryczy
d) maku
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) zniesienie cierpienia
b) serca
c) siłę woli
d) myśli
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Dawida
b) Salomona
c) Narona
d) Heroda
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1823 roku
b) 1821 roku
c) 1820 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) laudacja
b) kontaminacja
c) terracja
d) inkantacja
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) orła
c) jastrzębia
d) kruka
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) siedmiu scen
b) pięciu scen
c) dziewięciu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Wilnem
b) Grodnem
c) Kownem
d) Lwowem
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) grzechem
c) wymysłem szatana
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) koryfeusz
b) krotochwił
c) antagonista
d) arlekin
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Sowy
b) Głuszca
c) Orła
d) Kruka
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) grekokatolikiem
b) luteraninem
c) prawosławnym
d) katolikiem
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Ksiądz Piotr
b) Kapral
c) Anioł Stróż
d) Chór duchów
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1820
c) 1824
d) 1818
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) limby
c) cisu
d) sosny
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) Nowego Testamentu
b) nauk Nostradamusa
c) judaizmu
d) mitów i podań
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 21
c) 24
d) 20
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Szatan
c) Lucyfer
d) Belzebub
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) miejsca
d) akcji
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) altana
b) kaplica cmentarna
c) rodzinna posiadłość
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewał chór młodzieńców
d) zaśpiewało Dziecię
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) mahoniu
c) cyprysu
d) morskiej toni
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) jednotorowej
b) zamkniętej
c) zwartej
d) otwartej
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Karusia
c) Małgorzata
d) Maria
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „poległym za narodową sprawę”
d) „narodowej sprawy męczennikom”
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) mądrością
c) miłością
d) złością
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Orlice
c) Sowy
d) Gawrony
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) III cz. „Dziadów”
b) I cz. „Dziadów”
c) IV cz. „Dziadów”
d) II cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Francji
c) we Włoszech
d) w Turcji
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) miłości
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) mrzonką
b) wartością
c) ideą
d) głównym sensem życia
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Kruk
b) Śmigły
c) Bystry
d) Sokół
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) styczniowy
b) majowy
c) listopadowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Mazowszanina
c) Litwina
d) Rusina
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) litewsku
b) rosyjsku
c) francusku
d) polsku
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Moskwa
b) Archangielsk
c) Saratow
d) Petersburg
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Żegota
b) Suzin
c) Tomasz
d) Frejend
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) języków słowiańskich
c) lingwistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) światła
c) zemsty
d) niepokonanych
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Najświętszej Panienki
b) Ducha Świętego
c) Matki Bolesnej
d) Jezusa Odkupiciela
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Iwana Groźnego
c) Aleksandra I
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr