Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) sosny
b) limby
c) jedliny
d) cisu
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hentyka IV
b) Hamleta
c) Snu nocy letniej
d) Romea i Julii
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Europa
c) Anielski Zastęp
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Matki Bolesnej
b) Jezusa Odkupiciela
c) Najświętszej Panienki
d) Ducha Świętego
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Pelikan
b) Doktor
c) Bajkow
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Wilnie
c) w Krakowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Jezuitów
b) Bernardynów
c) Kamedułów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 21
b) 24
c) 20
d) 18
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) wygrywają przekonania księdza
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) nikt nie odnosi zwycięstwa
Rozwiązanie


Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) wodzu rzymskim
b) Neronie
c) imperatorze
d) Attyli
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1820
c) 1824
d) 1822
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) litewsku
b) francusku
c) polsku
d) rosyjsku
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Grodnem
b) Wilnem
c) Lwowem
d) Kownem
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Gawrony
b) Puchacze
c) Orlice
d) Sowy
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) ideą
b) wartością
c) mrzonką
d) głównym sensem życia
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) litewskim patriotą
c) członkiem elit na balu u Senatora
d) polskim malarzem
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbrodnicze
b) romansowe
c) kryminalne
d) zbójeckie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Saratow
c) Petersburg
d) Moskwa
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1820 roku
b) 1818 roku
c) 1822 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” autor:
a) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
b) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) zwartej
c) jednotorowej
d) otwartej
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Paryżu
c) Wilnie
d) Genewie
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Kapral
c) Anioł Stróż
d) Ksiądz Piotr
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Bestużew
c) Pelikan
d) Doktor
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Widmo
c) Pustelnik - Gustaw
d) Ksiądz
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) wypadł z okna
c) miał silną gorączkę
d) złamał nogi
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) zniesienie cierpienia
b) siłę woli
c) serca
d) myśli
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) cyprysu
b) nieba
c) mahoniu
d) morskiej toni
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dwunastu scen
b) dziewięciu scen
c) pięciu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) złością
c) mądrością
d) miłością
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) pierścień
b) kamień filozoficzny
c) ideał miłości
d) obraz kochanki
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Petersburgu
c) w Moskwie
d) na Krymie
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Ukrzyżowania Pańskiego
c) Ostatniej Wieczerzy
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1823 roku
b) 1821 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) orła
c) kruka
d) jastrzębia
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) czternastu lat
b) dwunastu lat
c) dziesięciu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Suzin
b) Tomasz
c) Frejend
d) Żegota
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) akcji
c) miejsca
d) czasu
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) zaślepieniem
c) grzechem
d) wymysłem szatana
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) IV części „Dziadów”
b) II części „Dziadów”
c) I części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) arlekin
b) krotochwił
c) antagonista
d) koryfeusz
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Głuszca
b) Orła
c) Sowy
d) Kruka
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Francji
c) we Włoszech
d) w Turcji
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Aleksandra I
b) Iwana Groźnego
c) Katarzyny II
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) pali garść kądzieli
c) zapala gar z wódką
d) bierze wianek i zapala święcone zioła
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Kruk
c) Sokół
d) Śmigły
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) świata żywych i umarłych
b) upiorów i duchów
c) duchów dobrych i złych
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Myśliwy
b) Starzec
c) Strzelec
d) Gustaw
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Małgorzata
b) Maryla
c) Karusia
d) Maria
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Lucyfer
c) Belzebub
d) Szatan
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi śmierci”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Goethem
c) Odyńcem
d) Heglem
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) zmuszani do prostytuowania się
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) głodzeni
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) noc zaduszną
b) wigilię Bożego Narodzenia
c) Dzień Wszystkich Świętych
d) Wielki Piątek
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. I
c) „Dziady” cz. IV
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest znudzona życiem
b) jest ciężko chora
c) nie ma nic innego do roboty
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) magizm
b) prorocyzm
c) profetyzm
d) kasandryzm
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „ofiarom narodowej sprawy”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „poległym za narodową sprawę”
d) „patriotom - męczennikom”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) transcendentalny
c) mistyczny
d) magiczny
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) pogańską
c) bluźnierczą
d) grzeszną
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) polonistyki
c) literatury łacińskiej
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) postać Gustawa
c) postać Guślarza
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
b) kaplica cmentarna
c) rodzinna posiadłość
d) altana
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Bernard
c) Mikołaj
d) Jan
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) ponad rok
c) pół roku
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) cezarem
b) carem
c) despotą
d) tyranem
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) pieprzu
c) gorczycy
d) maku
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Homera
b) Rousseau
c) Tassa
d) Owidiusza
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Dawida
c) Salomona
d) Narona
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) III cz. „Dziadów”
c) IV cz. „Dziadów”
d) II cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) kontaminacja
c) laudacja
d) inkantacja
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Żegoty
b) Kaprala
c) Pielgrzyma
d) Księdza
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Małej Improwizacji
b) Widzeniu Ewy
c) Wielkiej Improwizacji
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Chór młodzieńców
b) Dziecię
c) Gustaw
d) Strzelec
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) światła
b) niepokonanych
c) zemsty
d) mocy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 44
c) 7
d) 3
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) styczniowy
b) majowy
c) listopadowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1812 roku
c) 1809 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) na Litwie
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Botwinko
d) Bestużew
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) miłości
c) wiedzy
d) wolności
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) miłości
b) rozpaczy
c) przestrogi
d) prośby
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1823 roku
b) 1824 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) judaizmu
c) Nowego Testamentu
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) katolikiem
c) luteraninem
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Kminkowa
c) Knisowa
d) Kmitowa
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Mazowszanina
b) Białorusina
c) Litwina
d) Rusina
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) marcu
c) grudniu
d) listopadzie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) oczyszczenia
c) przyzywającej
d) rycerskiej
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Proroctw
c) Księga Życia
d) Księga Rodzaju
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) robotników rolnych
d) arystokratów
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Janczewski
b) Botwinko
c) Wasilewski
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr