Dziady
      Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Orlice
c) Gawrony
d) Sowy
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Śmigły
c) Sokół
d) Kruk
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) rozpaczy
b) prośby
c) miłości
d) przestrogi
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Anioł Stróż
b) Kapral
c) Ksiądz Piotr
d) Chór duchów
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) Neronie
c) wodzu rzymskim
d) imperatorze
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) na Krymie
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) lingwistyki
d) polonistyki
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) siedmiu scen
b) dwunastu scen
c) pięciu scen
d) dziewięciu scen
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) rodzinna posiadłość
b) altana
c) kaplica cmentarna
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Ksiądz
b) Widmo
c) Pustelnik - Gustaw
d) dziecko
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) rycerskiej
c) oczyszczenia
d) przyzywającej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Lucyfer
b) Belzebub
c) Szatan
d) Judasz
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Zmartwychwstania Pańskiego
b) Ukrzyżowania Pańskiego
c) Męki Pańskiej
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbójeckie
b) kryminalne
c) romansowe
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. I
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 666
c) 7
d) 3
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1823 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) siłę woli
b) serca
c) zniesienie cierpienia
d) myśli
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) złamał nogi
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Rousseau
c) Tassa
d) Homera
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Gwiazda Odwieczna
b) Europa
c) Anielski Zastęp
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1821 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) tyranem
c) despotą
d) cezarem
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Żegota
c) Suzin
d) Tomasz
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Saratow
b) Petersburg
c) Moskwa
d) Archangielsk
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Chór młodzieńców
b) Strzelec
c) Gustaw
d) Dziecię
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) sierpniu
c) listopadzie
d) grudniu
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) miłością
b) radością
c) złością
d) mądrością
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Dzień Wszystkich Świętych
b) Wielki Piątek
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Aleksandra I
b) Iwana Groźnego
c) Katarzyny II
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 24
c) 21
d) 20
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) dwóch miesięcy
b) trzech miesięcy
c) pięciu miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) profetyzm
b) prorocyzm
c) magizm
d) kasandryzm
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hentyka IV
b) Romea i Julii
c) Snu nocy letniej
d) Hamleta
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) mahoniu
c) cyprysu
d) morskiej toni
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Kminkowa
c) Kmitowa
d) Knisowa
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1822 roku
b) 1824 roku
c) 1820 roku
d) 1818 roku
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1811 roku
c) 1809 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) krotochwił
b) antagonista
c) arlekin
d) koryfeusz
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) inkantacja
b) terracja
c) kontaminacja
d) laudacja
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) III cz. „Dziadów”
b) IV cz. „Dziadów”
c) II cz. „Dziadów”
d) I cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) gorczycy
b) pieprzu
c) goryczy
d) maku
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maria
b) Maryla
c) Małgorzata
d) Karusia
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) Nowego Testamentu
c) judaizmu
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) czternastu lat
b) dwunastu lat
c) szesnastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) mistyczny
c) magiczny
d) transcendentalny
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) dwa miesiące
c) pół roku
d) ponad rok
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) wymysłem szatana
c) zabobonem
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Księdza
b) Kaprala
c) Żegoty
d) Pielgrzyma
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Doktor
b) Pelikan
c) Bajkow
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Salomona
c) Narona
d) Dawida
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) ostatecznie wygrywa Gustaw
c) nikt nie odnosi zwycięstwa
d) wygrywają odwieczne prawdy
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) limby
b) sosny
c) jedliny
d) cisu
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Gustawa
b) występowanie prostego ludu
c) obrzęd Dziadów
d) postać Guślarza
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) cnoty
c) miłości
d) wolności
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) katolikiem
b) luteraninem
c) prawosławnym
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Mazowszanina
b) Rusina
c) Białorusina
d) Litwina
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Wilnem
b) Grodnem
c) Kownem
d) Lwowem
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) bluźnierczą
c) pogańską
d) grzeszną
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Genewie
b) Wilnie
c) Paryżu
d) Dreźnie
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Krasińskim
c) Heglem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) majowy
c) styczniowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) rosyjsku
c) litewsku
d) polsku
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1818
c) 1824
d) 1820
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Grecki
c) Legion Włoski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) robotników rolnych
d) arystokratów
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Matki Bolesnej
c) Ducha Świętego
d) Najświętszej Panienki
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Jezuitów
c) Bazylianów
d) Bernardynów
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest ciężko chora
b) nie ma nic innego do roboty
c) jest znudzona życiem
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Gustaw
c) Strzelec
d) Myśliwy
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Bestużew
c) Bajkow
d) Botwinko
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bestużew
b) Doktor
c) Bajkow
d) Pelikan
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) akcji
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) miejsca
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
b) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
c) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) dekabrystą
d) litewskim patriotą
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewało Dziecię
c) zaśpiewał chór młodzieńców
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) upiorów i duchów
b) duchów dobrych i złych
c) świata żywych i umarłych
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ideał miłości
b) kamień filozoficzny
c) obraz kochanki
d) pierścień
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Proroctw
b) Księga Świata
c) Księga Życia
d) Księga Rodzaju
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) w Małopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) jastrzębia
c) kruka
d) sowę
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) IV części „Dziadów”
b) III części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) I części „Dziadów”
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) zmuszani do prostytuowania się
b) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
c) głodzeni
d) odurzani narkotykami
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) mrzonką
b) głównym sensem życia
c) ideą
d) wartością
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) otwartej
b) zwartej
c) zamkniętej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) zemsty
b) światła
c) niepokonanych
d) mocy
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Janczewski
b) Wasilewski
c) Sobolewski
d) Botwinko
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Jan
c) Bernard
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Głuszca
b) Kruka
c) Orła
d) Sowy
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) zapala gar z wódką
b) każe zapalić łuczywa
c) pali garść kądzieli
d) bierze wianek i zapala święcone zioła
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr
Partner serwisu: