Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1823 roku
c) 1820 roku
d) 1821 roku
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Rusina
c) Mazowszanina
d) Litwina
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bazylianów
b) Bernardynów
c) Jezuitów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) czternastu lat
b) dwunastu lat
c) szesnastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogi
c) wypadł z okna
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Anioł Stróż
c) Ksiądz Piotr
d) Kapral
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) litewskim patriotą
b) dekabrystą
c) członkiem elit na balu u Senatora
d) polskim malarzem
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) przestrogi
c) miłości
d) rozpaczy
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Żegota
c) Suzin
d) Tomasz
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) robotników rolnych
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) arystokratów
d) chłpów
Rozwiązanie


Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) luteraninem
b) prawosławnym
c) grekokatolikiem
d) katolikiem
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) polonistyki
c) lingwistyki
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) koryfeusz
c) arlekin
d) krotochwił
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Małgorzata
c) Karusia
d) Maria
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) litewsku
c) francusku
d) rosyjsku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) oczyszczenia
b) tyrtejskiej
c) rycerskiej
d) przyzywającej
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Doktor
c) Nowosilcow
d) Pelikan
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) jastrzębia
b) kruka
c) sowę
d) orła
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) dziewięciu scen
c) dwunastu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) pieprzu
c) gorczycy
d) maku
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Petersburg
c) Moskwa
d) Saratow
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Księdza Piotra
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) wigilię Bożego Narodzenia
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) noc zaduszną
d) Wielki Piątek
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) miejsca
b) akcji
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) czasu
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1818
d) 1820
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Gawrony
c) Sowy
d) Orlice
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) zemsty
b) niepokonanych
c) mocy
d) światła
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Francji
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) jest ciężko chora
c) jest znudzona życiem
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Rousseau
c) Owidiusza
d) Homera
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Bestużew
d) Doktor
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) rodzinna posiadłość
c) altana
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Romea i Julii
b) Snu nocy letniej
c) Hamleta
d) Hentyka IV
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
c) głodzeni
d) zmuszani do prostytuowania się
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
d) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi wybawienia”
b) „drogi miłości”
c) „drogi życia”
d) „drogi śmierci”
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) na Mazowszu
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Wilnem
b) Grodnem
c) Lwowem
d) Kownem
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Proroctw
c) Księga Rodzaju
d) Księga Życia
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) III cz. „Dziadów”
c) I cz. „Dziadów”
d) IV cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) pogańską
b) szatańską
c) bluźnierczą
d) grzeszną
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Śmigły
b) Kruk
c) Sokół
d) Bystry
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kminkowa
b) Knisowa
c) Kmitowa
d) Kitowa
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 21
c) 24
d) 18
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Strzelec
b) Gustaw
c) Dziecię
d) Chór młodzieńców
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Kruka
b) Orła
c) Sowy
d) Głuszca
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) bierze wianek i zapala święcone zioła
c) pali garść kądzieli
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) styczniowy
b) majowy
c) listopadowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „narodowej sprawy męczennikom”
b) „patriotom - męczennikom”
c) „poległym za narodową sprawę”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Gwiazda Odwieczna
b) Trójca Święta
c) Europa
d) Anielski Zastęp
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) ostatecznie wygrywa Gustaw
b) wygrywają przekonania księdza
c) wygrywają odwieczne prawdy
d) nikt nie odnosi zwycięstwa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Dawida
c) Salomona
d) Narona
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) nauk Nostradamusa
c) mitów i podań
d) Nowego Testamentu
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Ostatniej Wieczerzy
c) Ukrzyżowania Pańskiego
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) listopadzie
c) grudniu
d) marcu
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Aleksandra I
b) Katarzyny II
c) Iwana Groźnego
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Strzelec
c) Starzec
d) Myśliwy
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Młodzieniec
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał Starzec
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) we Lwowie
c) w Kownie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kamień filozoficzny
b) ideał miłości
c) pierścień
d) obraz kochanki
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1818 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) mahoniu
c) morskiej toni
d) cyprysu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 3
c) 7
d) 666
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) zaślepieniem
c) wymysłem szatana
d) grzechem
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) mądrością
b) złością
c) miłością
d) radością
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) miłości
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) siłę woli
b) myśli
c) zniesienie cierpienia
d) serca
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) postać Gustawa
c) postać Guślarza
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Zygmunt
c) Bernard
d) Jan
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Żegoty
b) Pielgrzyma
c) Kaprala
d) Księdza
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) wodzu rzymskim
b) Attyli
c) Neronie
d) imperatorze
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) romansowe
b) zbrodnicze
c) kryminalne
d) zbójeckie
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) trzech miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) wartością
b) mrzonką
c) głównym sensem życia
d) ideą
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) laudacja
c) kontaminacja
d) inkantacja
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) jednotorowej
b) otwartej
c) zamkniętej
d) zwartej
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Najświętszej Panienki
b) Matki Bolesnej
c) Ducha Świętego
d) Jezusa Odkupiciela
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Odyńcem
c) Goethem
d) Heglem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Szatan
b) Belzebub
c) Judasz
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. I
c) „Dziady” cz. II
d) „Dziady” cz. IV
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1824 roku
b) 1823 roku
c) 1820 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) magiczny
b) mistyczny
c) transcendentalny
d) boski
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Grecki
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Genewie
b) Paryżu
c) Dreźnie
d) Wilnie
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bestużew
b) Pelikan
c) Botwinko
d) Bajkow
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) magizm
c) kasandryzm
d) profetyzm
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) cisu
b) jedliny
c) limby
d) sosny
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Ksiądz
c) Widmo
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) pokoleniowa
b) duchów dobrych i złych
c) świata żywych i umarłych
d) upiorów i duchów
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) IV części „Dziadów”
c) I części „Dziadów”
d) II części „Dziadów”
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Sobolewski
b) Wasilewski
c) Botwinko
d) Janczewski
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) tyranem
c) cezarem
d) despotą
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) mniej niż rok
c) dwa miesiące
d) ponad rok
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr