Dziady
      Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) I cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) IV cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) cnoty
c) wolności
d) wiedzy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) czasu
c) miejsca
d) akcji
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Strzelec
c) Myśliwy
d) Starzec
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Najświętszej Panienki
b) Jezusa Odkupiciela
c) Ducha Świętego
d) Matki Bolesnej
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) zniesienie cierpienia
c) siłę woli
d) serca
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Małgorzata
b) Maria
c) Karusia
d) Maryla
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Księdza
b) Pielgrzyma
c) Żegoty
d) Kaprala
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Paryżu
c) Genewie
d) Wilnie
Rozwiązanie


Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. II
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Głuszca
c) Kruka
d) Sowy
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogi
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) II części „Dziadów”
b) I części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) ponad rok
c) dwa miesiące
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Kruk
b) Bystry
c) Śmigły
d) Sokół
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „narodowej sprawy męczennikom”
b) „patriotom - męczennikom”
c) „ofiarom narodowej sprawy”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) miłości
c) przestrogi
d) rozpaczy
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi życia”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi śmierci”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Krasińskim
c) Goethem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) krotochwił
c) koryfeusz
d) arlekin
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Doktor
b) Pelikan
c) Bajkow
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) głodzeni
b) zmuszani do prostytuowania się
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) odurzani narkotykami
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) noc zaduszną
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) Wielki Piątek
d) wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) Nowego Testamentu
b) mitów i podań
c) nauk Nostradamusa
d) judaizmu
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) lingwistyki
d) polonistyki
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbrodnicze
b) romansowe
c) kryminalne
d) zbójeckie
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Bernard
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1822 roku
c) 1823 roku
d) 1821 roku
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) majowy
c) styczniowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) mrzonką
b) wartością
c) głównym sensem życia
d) ideą
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Jezuitów
b) Bernardynów
c) Bazylianów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Europa
c) Anielski Zastęp
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1822 roku
b) 1818 roku
c) 1824 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1820 roku
b) 1823 roku
c) 1824 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) altana
b) rodzinna posiadłość
c) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
d) kaplica cmentarna
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) złością
b) miłością
c) radością
d) mądrością
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Romea i Julii
b) Hentyka IV
c) Snu nocy letniej
d) Hamleta
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Suzin
c) Żegota
d) Frejend
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Neronie
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) postać Gustawa
c) występowanie prostego ludu
d) postać Guślarza
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) zemsty
b) światła
c) niepokonanych
d) mocy
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) profetyzm
c) prorocyzm
d) magizm
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Saratow
c) Petersburg
d) Moskwa
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) kamień filozoficzny
c) pierścień
d) ideał miłości
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) rosyjsku
c) litewsku
d) polsku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Dawida
c) Narona
d) Salomona
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Belzebub
c) Szatan
d) Lucyfer
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) zapala gar z wódką
c) pali garść kądzieli
d) bierze wianek i zapala święcone zioła
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Lwowem
b) Grodnem
c) Kownem
d) Wilnem
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) cyprysu
b) morskiej toni
c) nieba
d) mahoniu
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Rusina
c) Mazowszanina
d) Litwina
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) sosny
b) limby
c) jedliny
d) cisu
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) litewskim patriotą
c) dekabrystą
d) członkiem elit na balu u Senatora
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Knisowa
b) Kmitowa
c) Kitowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) wygrywają przekonania księdza
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) nikt nie odnosi zwycięstwa
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Żydowski
c) Legion Litewski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Petersburgu
c) w Moskwie
d) na Krymie
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) świata żywych i umarłych
b) upiorów i duchów
c) pokoleniowa
d) duchów dobrych i złych
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Iwana Groźnego
b) Piotra Wielkiego
c) Katarzyny II
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Botwinko
b) Janczewski
c) Wasilewski
d) Sobolewski
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) jednotorowej
b) zwartej
c) otwartej
d) zamkniętej
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Strzelec
b) Gustaw
c) Chór młodzieńców
d) Dziecię
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1822
c) 1820
d) 1818
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Pustelnik - Gustaw
c) Ksiądz
d) Widmo
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Kapral
b) Chór duchów
c) Ksiądz Piotr
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest ciężko chora
b) szuka ideałów
c) jest znudzona życiem
d) nie ma nic innego do roboty
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) inkantacja
b) kontaminacja
c) terracja
d) laudacja
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) maku
b) gorczycy
c) goryczy
d) pieprzu
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 24
b) 18
c) 21
d) 20
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) arystokratów
d) robotników rolnych
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Zmartwychwstania Pańskiego
c) Ukrzyżowania Pańskiego
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) grekokatolikiem
b) luteraninem
c) prawosławnym
d) katolikiem
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Rousseau
b) Homera
c) Owidiusza
d) Tassa
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) szatańską
c) pogańską
d) bluźnierczą
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) transcendentalny
b) boski
c) mistyczny
d) magiczny
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Proroctw
b) Księga Świata
c) Księga Rodzaju
d) Księga Życia
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) oczyszczenia
c) przyzywającej
d) tyrtejskiej
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Widzeniu Księdza Piotra
c) Wielkiej Improwizacji
d) Małej Improwizacji
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) czternastu lat
b) dwunastu lat
c) dziesięciu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Sowy
c) Gawrony
d) Orlice
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) jastrzębia
b) kruka
c) sowę
d) orła
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Bajkow
c) Bestużew
d) Pelikan
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) listopadzie
b) sierpniu
c) grudniu
d) marcu
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) siedmiu scen
b) dwunastu scen
c) pięciu scen
d) dziewięciu scen
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Bestużew
c) Botwinko
d) Bajkow
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) despotą
b) cezarem
c) carem
d) tyranem
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) w Wielkopolsce
c) na Litwie
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 3
c) 7
d) 44
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Młodzieniec
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewał Starzec
d) zaśpiewało Dziecię
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) zabobonem
c) wymysłem szatana
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr
Partner serwisu: