Dziady
      Dziady | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1824
c) 1820
d) 1822
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) zemsty
c) światła
d) niepokonanych
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Zmartwychwstania Pańskiego
c) Ostatniej Wieczerzy
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) pół roku
c) dwa miesiące
d) ponad rok
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Rousseau
c) Tassa
d) Homera
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) litewsku
c) francusku
d) rosyjsku
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał chór młodzieńców
b) zaśpiewał Starzec
c) zaśpiewał Młodzieniec
d) zaśpiewało Dziecię
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) oczyszczenia
b) rycerskiej
c) tyrtejskiej
d) przyzywającej
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) listopadzie
b) sierpniu
c) grudniu
d) marcu
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Kownie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie


Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) jest znudzona życiem
c) jest ciężko chora
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) morskiej toni
b) mahoniu
c) cyprysu
d) nieba
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kminkowa
b) Kmitowa
c) Kitowa
d) Knisowa
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Grecki
c) Legion Włoski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) w Wielkopolsce
c) na Litwie
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) upiorów i duchów
b) duchów dobrych i złych
c) świata żywych i umarłych
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hentyka IV
b) Snu nocy letniej
c) Hamleta
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Narona
b) Dawida
c) Salomona
d) Heroda
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) krotochwił
b) arlekin
c) koryfeusz
d) antagonista
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) altana
b) kaplica cmentarna
c) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
d) rodzinna posiadłość
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Wilnie
b) Dreźnie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) polonistyki
d) lingwistyki
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
c) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 24
c) 21
d) 18
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) jastrzębia
c) kruka
d) orła
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Lwowem
b) Kownem
c) Wilnem
d) Grodnem
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1812 roku
c) 1814 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) miłością
b) mądrością
c) radością
d) złością
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Botwinko
b) Bestużew
c) Pelikan
d) Bajkow
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) szatańską
c) bluźnierczą
d) pogańską
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Orlice
c) Sowy
d) Gawrony
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) ośmiu miesięcy
b) pięciu miesięcy
c) trzech miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Doktor
c) Bestużew
d) Pelikan
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Doktor
b) Bajkow
c) Nowosilcow
d) Pelikan
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) akcji
b) czasu
c) miejsca
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) mrzonką
b) wartością
c) głównym sensem życia
d) ideą
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Strzelec
b) Chór młodzieńców
c) Dziecię
d) Gustaw
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbójeckie
b) zbrodnicze
c) romansowe
d) kryminalne
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. II
c) „Dziady” cz. IV
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) wymysłem szatana
c) zaślepieniem
d) zabobonem
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) bierze wianek i zapala święcone zioła
b) pali garść kądzieli
c) każe zapalić łuczywa
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) miłości
c) wiedzy
d) wolności
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Botwinko
b) Wasilewski
c) Sobolewski
d) Janczewski
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) inkantacja
b) laudacja
c) terracja
d) kontaminacja
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) wypadł z okna
d) złamał nogi
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 7
c) 666
d) 3
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) wodzu rzymskim
c) Neronie
d) imperatorze
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Sokół
c) Śmigły
d) Kruk
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Karusia
b) Maria
c) Maryla
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Pielgrzyma
b) Księdza
c) Żegoty
d) Kaprala
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) ostatecznie wygrywa Gustaw
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) wygrywają odwieczne prawdy
d) wygrywają przekonania księdza
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „poległym za narodową sprawę”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kamień filozoficzny
b) obraz kochanki
c) pierścień
d) ideał miłości
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Żegota
c) Suzin
d) Frejend
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1821 roku
b) 1822 roku
c) 1820 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) styczniowy
c) grudniowy
d) listopadowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Moskwa
b) Petersburg
c) Saratow
d) Archangielsk
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) postać Gustawa
c) postać Guślarza
d) występowanie prostego ludu
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) dziesięciu lat
c) szesnastu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Judasz
c) Lucyfer
d) Szatan
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) magiczny
b) mistyczny
c) boski
d) transcendentalny
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) nauk Nostradamusa
c) Nowego Testamentu
d) judaizmu
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Heglem
c) Goethem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) zniesienie cierpienia
c) serca
d) siłę woli
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) IV cz. „Dziadów”
c) II cz. „Dziadów”
d) III cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bernardynów
b) Jezuitów
c) Bazylianów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) despotą
b) carem
c) cezarem
d) tyranem
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) limby
b) cisu
c) jedliny
d) sosny
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) jednotorowej
c) otwartej
d) zwartej
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Ksiądz
c) Widmo
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Wielki Piątek
b) wigilię Bożego Narodzenia
c) Dzień Wszystkich Świętych
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Starzec
c) Strzelec
d) Myśliwy
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1824 roku
b) 1822 roku
c) 1820 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) profetyzm
c) kasandryzm
d) magizm
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Proroctw
b) Księga Rodzaju
c) Księga Życia
d) Księga Świata
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Zygmunt
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1822 roku
b) 1824 roku
c) 1818 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi życia”
b) „drogi miłości”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi wybawienia”
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) przestrogi
c) rozpaczy
d) miłości
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Matki Bolesnej
c) Ducha Świętego
d) Najświętszej Panienki
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Anielski Zastęp
b) Europa
c) Trójca Święta
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) głodzeni
c) zmuszani do prostytuowania się
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) pieprzu
b) gorczycy
c) goryczy
d) maku
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) IV części „Dziadów”
b) II części „Dziadów”
c) I części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Litwina
c) Mazowszanina
d) Rusina
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) członkiem elit na balu u Senatora
b) dekabrystą
c) polskim malarzem
d) litewskim patriotą
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) robotników rolnych
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) arystokratów
d) chłpów
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) siedmiu scen
c) dziewięciu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Anioł Stróż
c) Ksiądz Piotr
d) Kapral
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) na Krymie
c) w Petersburgu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Francji
c) w Grecji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) katolikiem
b) prawosławnym
c) grekokatolikiem
d) luteraninem
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Sowy
b) Kruka
c) Głuszca
d) Orła
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Iwana Groźnego
c) Katarzyny II
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Widzeniu Ewy
c) Małej Improwizacji
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr
Partner serwisu: