Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Mickiewicz nie ukończył:
a) II części „Dziadów”
b) IV części „Dziadów”
c) I części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Widmo
b) Pustelnik - Gustaw
c) dziecko
d) Ksiądz
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Anielski Zastęp
c) Gwiazda Odwieczna
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewało Dziecię
b) zaśpiewał Starzec
c) zaśpiewał chór młodzieńców
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zaślepieniem
b) grzechem
c) zabobonem
d) wymysłem szatana
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ideał miłości
b) pierścień
c) obraz kochanki
d) kamień filozoficzny
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) we Lwowie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) rosyjsku
b) polsku
c) litewsku
d) francusku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
d) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) wartością
b) ideą
c) mrzonką
d) głównym sensem życia
Rozwiązanie


Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) noc zaduszną
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) Wielki Piątek
d) wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Bazylianów
c) Jezuitów
d) Bernardynów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) transcendentalny
c) mistyczny
d) magiczny
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Żegota
c) Tomasz
d) Suzin
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) miłości
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) sosny
c) limby
d) cisu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) jastrzębia
b) sowę
c) kruka
d) orła
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Życia
b) Księga Rodzaju
c) Księga Świata
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1820 roku
b) 1822 roku
c) 1823 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) grudniowy
b) majowy
c) styczniowy
d) listopadowy
Rozwiązanie


Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kminkowa
b) Kitowa
c) Knisowa
d) Kmitowa
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi śmierci”
b) „drogi życia”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi miłości”
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) morskiej toni
b) cyprysu
c) nieba
d) mahoniu
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1823 roku
d) 1821 roku
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) grekokatolikiem
b) katolikiem
c) luteraninem
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) bluźnierczą
c) pogańską
d) grzeszną
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) przyzywającej
c) oczyszczenia
d) tyrtejskiej
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1822
c) 1818
d) 1824
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) pięciu miesięcy
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) cezarem
c) tyranem
d) despotą
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bestużew
b) Bajkow
c) Pelikan
d) Doktor
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) zniesienie cierpienia
b) serca
c) myśli
d) siłę woli
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Gustawa
b) występowanie prostego ludu
c) postać Guślarza
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) szuka ideałów
c) jest ciężko chora
d) jest znudzona życiem
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogi
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) głodzeni
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) zmuszani do prostytuowania się
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) światła
b) mocy
c) zemsty
d) niepokonanych
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Neronie
b) wodzu rzymskim
c) Attyli
d) imperatorze
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Karusia
b) Małgorzata
c) Maria
d) Maryla
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Włoszech
c) w Grecji
d) we Francji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Salomona
c) Narona
d) Dawida
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Księdza
b) Pielgrzyma
c) Kaprala
d) Żegoty
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Sowy
b) Kruka
c) Głuszca
d) Orła
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) członkiem elit na balu u Senatora
b) polskim malarzem
c) dekabrystą
d) litewskim patriotą
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) Zmartwychwstania Pańskiego
c) Męki Pańskiej
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) bierze wianek i zapala święcone zioła
c) pali garść kądzieli
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Warszawskiego
c) Wileńskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Pelikan
c) Doktor
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Botwinko
c) Bestużew
d) Bajkow
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dwunastu scen
b) siedmiu scen
c) pięciu scen
d) dziewięciu scen
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Rusina
b) Litwina
c) Mazowszanina
d) Białorusina
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Paryżu
b) Dreźnie
c) Genewie
d) Wilnie
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Iwana Groźnego
c) Aleksandra I
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) wygrywają przekonania księdza
c) nikt nie odnosi zwycięstwa
d) ostatecznie wygrywa Gustaw
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Ducha Świętego
c) Matki Bolesnej
d) Najświętszej Panienki
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hentyka IV
b) Hamleta
c) Snu nocy letniej
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) robotników rolnych
c) arystokratów
d) właścicieli pańszczyźnianych
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. II
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. I
d) „Dziady” cz. III
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) II cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) IV cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) ponad rok
c) dwa miesiące
d) pół roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Lucyfer
b) Judasz
c) Belzebub
d) Szatan
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) maku
b) pieprzu
c) goryczy
d) gorczycy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 3
c) 666
d) 7
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) romansowe
b) zbrodnicze
c) kryminalne
d) zbójeckie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) otwartej
c) jednotorowej
d) zwartej
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Gawrony
b) Sowy
c) Puchacze
d) Orlice
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Księdza Piotra
b) Małej Improwizacji
c) Wielkiej Improwizacji
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) akcji
c) czasu
d) miejsca
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Mikołaj
c) Zygmunt
d) Bernard
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Kruk
b) Sokół
c) Śmigły
d) Bystry
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) miłości
b) rozpaczy
c) prośby
d) przestrogi
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) altana
b) kaplica cmentarna
c) rodzinna posiadłość
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „poległym za narodową sprawę”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „patriotom - męczennikom”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) na Krymie
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Sobolewski
b) Wasilewski
c) Janczewski
d) Botwinko
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Wilnem
b) Kownem
c) Grodnem
d) Lwowem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Moskwa
b) Saratow
c) Petersburg
d) Archangielsk
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) magizm
c) profetyzm
d) prorocyzm
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) czternastu lat
b) dwunastu lat
c) dziesięciu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) Nowego Testamentu
b) nauk Nostradamusa
c) judaizmu
d) mitów i podań
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) listopadzie
b) grudniu
c) sierpniu
d) marcu
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Gustaw
b) Strzelec
c) Chór młodzieńców
d) Dziecię
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) złością
c) mądrością
d) miłością
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 21
c) 20
d) 24
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) świata żywych i umarłych
b) duchów dobrych i złych
c) upiorów i duchów
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Kapral
c) Ksiądz Piotr
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Tassa
c) Rousseau
d) Homera
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Strzelec
c) Gustaw
d) Myśliwy
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1818 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) kontaminacja
b) terracja
c) laudacja
d) inkantacja
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) arlekin
c) krotochwił
d) koryfeusz
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) polonistyki
c) języków słowiańskich
d) lingwistyki
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Krasińskim
c) Heglem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr