Dziady
      Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Petersburg
b) Moskwa
c) Archangielsk
d) Saratow
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Żegoty
b) Kaprala
c) Księdza
d) Pielgrzyma
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogi
b) zachorował na zapalenie płuc
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) dziesięciu lat
c) szesnastu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) wartością
b) ideą
c) mrzonką
d) głównym sensem życia
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) pięciu miesięcy
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) bluźnierczą
c) pogańską
d) grzeszną
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi śmierci”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi miłości”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) zaślepieniem
c) wymysłem szatana
d) zabobonem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Anielski Zastęp
c) Trójca Święta
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie


W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) bierze wianek i zapala święcone zioła
c) zapala gar z wódką
d) pali garść kądzieli
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) jastrzębia
b) sowę
c) kruka
d) orła
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Tomasz
c) Żegota
d) Suzin
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Odyńcem
c) Goethem
d) Heglem
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dziewięciu scen
b) siedmiu scen
c) dwunastu scen
d) pięciu scen
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Szatan
b) Judasz
c) Belzebub
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Litwina
c) Rusina
d) Mazowszanina
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) miejsca
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) akcji
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Małej Improwizacji
b) Wielkiej Improwizacji
c) Widzeniu Księdza Piotra
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) jest znudzona życiem
c) szuka ideałów
d) jest ciężko chora
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewał chór młodzieńców
d) zaśpiewało Dziecię
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) oczyszczenia
b) rycerskiej
c) przyzywającej
d) tyrtejskiej
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) I cz. „Dziadów”
c) IV cz. „Dziadów”
d) III cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) I części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) II części „Dziadów”
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) w Moskwie
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Dawida
c) Narona
d) Salomona
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Strzelec
b) Myśliwy
c) Starzec
d) Gustaw
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) majowy
c) grudniowy
d) styczniowy
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1820 roku
b) 1824 roku
c) 1818 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) nikt nie odnosi zwycięstwa
b) wygrywają przekonania księdza
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) wygrywają odwieczne prawdy
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Homera
b) Rousseau
c) Tassa
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) litewskim patriotą
c) polskim malarzem
d) członkiem elit na balu u Senatora
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Matki Bolesnej
b) Najświętszej Panienki
c) Ducha Świętego
d) Jezusa Odkupiciela
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) jednotorowej
c) zamkniętej
d) otwartej
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) kamień filozoficzny
c) pierścień
d) ideał miłości
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
b) kaplica cmentarna
c) rodzinna posiadłość
d) altana
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Pelikan
c) Bajkow
d) Bestużew
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) światła
b) niepokonanych
c) zemsty
d) mocy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) mistyczny
b) transcendentalny
c) magiczny
d) boski
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Chór młodzieńców
b) Gustaw
c) Strzelec
d) Dziecię
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) despotą
c) tyranem
d) cezarem
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Jan
c) Zygmunt
d) Bernard
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wiedzy
c) miłości
d) wolności
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 44
c) 7
d) 3
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Lwowem
b) Grodnem
c) Kownem
d) Wilnem
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) rosyjsku
c) litewsku
d) francusku
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hamleta
b) Hentyka IV
c) Snu nocy letniej
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) postać Guślarza
c) obrzęd Dziadów
d) postać Gustawa
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Anioł Stróż
b) Chór duchów
c) Ksiądz Piotr
d) Kapral
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Bestużew
c) Botwinko
d) Bajkow
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) rozpaczy
c) przestrogi
d) miłości
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) magizm
c) prorocyzm
d) profetyzm
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ukrzyżowania Pańskiego
b) Ostatniej Wieczerzy
c) Zmartwychwstania Pańskiego
d) Męki Pańskiej
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1823 roku
d) 1821 roku
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) arystokratów
c) robotników rolnych
d) właścicieli pańszczyźnianych
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1811 roku
c) 1814 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) nauk Nostradamusa
c) Nowego Testamentu
d) judaizmu
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Katarzyny II
c) Aleksandra I
d) Iwana Groźnego
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bernardynów
b) Jezuitów
c) Kamedułów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) we Lwowie
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Małgorzata
c) Maria
d) Karusia
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) serca
b) siłę woli
c) myśli
d) zniesienie cierpienia
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1818
c) 1824
d) 1820
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) morskiej toni
b) cyprysu
c) mahoniu
d) nieba
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) imperatorze
b) Attyli
c) wodzu rzymskim
d) Neronie
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. I
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) złością
c) miłością
d) mądrością
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) dwa miesiące
c) ponad rok
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) głodzeni
b) zmuszani do prostytuowania się
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) odurzani narkotykami
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Pustelnik - Gustaw
b) Widmo
c) dziecko
d) Ksiądz
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) arlekin
b) antagonista
c) krotochwił
d) koryfeusz
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) literatury łacińskiej
c) języków słowiańskich
d) polonistyki
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Knisowa
b) Kmitowa
c) Kitowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1824 roku
c) 1823 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) noc zaduszną
b) wigilię Bożego Narodzenia
c) Dzień Wszystkich Świętych
d) Wielki Piątek
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Wilnie
b) Genewie
c) Paryżu
d) Dreźnie
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) w Grecji
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Życia
b) Księga Proroctw
c) Księga Rodzaju
d) Księga Świata
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) na Mazowszu
c) w Małopolsce
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) listopadzie
c) grudniu
d) sierpniu
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Botwinko
c) Janczewski
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) kontaminacja
b) laudacja
c) inkantacja
d) terracja
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) luteraninem
b) katolikiem
c) grekokatolikiem
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) gorczycy
b) maku
c) goryczy
d) pieprzu
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) cisu
b) jedliny
c) limby
d) sosny
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Orlice
c) Gawrony
d) Sowy
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Głuszca
c) Kruka
d) Sowy
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „narodowej sprawy męczennikom”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „patriotom - męczennikom”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Doktor
b) Bajkow
c) Pelikan
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) upiorów i duchów
c) pokoleniowa
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Kruk
b) Bystry
c) Śmigły
d) Sokół
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 24
b) 21
c) 18
d) 20
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) romansowe
c) zbójeckie
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr