Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1811 roku
c) 1809 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) magizm
c) profetyzm
d) prorocyzm
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) we Lwowie
c) w Kownie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1823 roku
b) 1821 roku
c) 1820 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) luteraninem
c) katolikiem
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) zmuszani do prostytuowania się
b) odurzani narkotykami
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) głodzeni
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Ksiądz
b) dziecko
c) Widmo
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Żydowski
c) Legion Włoski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) listopadzie
c) grudniu
d) sierpniu
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) Zmartwychwstania Pańskiego
c) Ukrzyżowania Pańskiego
d) Męki Pańskiej
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Lucyfer
b) Szatan
c) Belzebub
d) Judasz
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Salomona
b) Dawida
c) Heroda
d) Narona
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) kontaminacja
b) inkantacja
c) terracja
d) laudacja
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Botwinko
c) Bestużew
d) Bajkow
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewało Dziecię
b) zaśpiewał Starzec
c) zaśpiewał chór młodzieńców
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Mikołaj
c) Zygmunt
d) Bernard
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Anielski Zastęp
b) Gwiazda Odwieczna
c) Europa
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Suzin
b) Żegota
c) Frejend
d) Tomasz
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) koryfeusz
c) krotochwił
d) arlekin
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) głównym sensem życia
b) ideą
c) mrzonką
d) wartością
Rozwiązanie


Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi życia”
b) „drogi śmierci”
c) „drogi miłości”
d) „drogi wybawienia”
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) wigilię Bożego Narodzenia
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) noc zaduszną
d) Wielki Piątek
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) altana
b) kaplica cmentarna
c) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
d) rodzinna posiadłość
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Anioł Stróż
c) Ksiądz Piotr
d) Kapral
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) pogańską
b) bluźnierczą
c) grzeszną
d) szatańską
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) kruka
c) jastrzębia
d) orła
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Saratow
b) Archangielsk
c) Petersburg
d) Moskwa
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Rusina
b) Litwina
c) Mazowszanina
d) Białorusina
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dwunastu scen
b) siedmiu scen
c) pięciu scen
d) dziewięciu scen
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) rosyjsku
c) litewsku
d) polsku
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) imperatorze
b) Neronie
c) Attyli
d) wodzu rzymskim
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Karusia
c) Małgorzata
d) Maria
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) postać Guślarza
c) występowanie prostego ludu
d) postać Gustawa
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) pieprzu
b) gorczycy
c) goryczy
d) maku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 3
b) 7
c) 666
d) 44
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) na Litwie
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) bierze wianek i zapala święcone zioła
c) zapala gar z wódką
d) pali garść kądzieli
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Kruk
b) Sokół
c) Śmigły
d) Bystry
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1818 roku
b) 1822 roku
c) 1820 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbójeckie
b) zbrodnicze
c) kryminalne
d) romansowe
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) ponad rok
b) dwa miesiące
c) mniej niż rok
d) pół roku
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Botwinko
b) Janczewski
c) Wasilewski
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) cnoty
c) miłości
d) wolności
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1823 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) despotą
c) cezarem
d) tyranem
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Sowy
b) Puchacze
c) Orlice
d) Gawrony
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Bernardynów
c) Jezuitów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) dwóch miesięcy
c) trzech miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) judaizmu
c) Nowego Testamentu
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) niepokonanych
c) zemsty
d) światła
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. IV
b) „Dziady” cz. II
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) wymysłem szatana
c) zaślepieniem
d) zabobonem
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) II cz. „Dziadów”
c) IV cz. „Dziadów”
d) III cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Myśliwy
b) Starzec
c) Gustaw
d) Strzelec
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) listopadowy
c) grudniowy
d) styczniowy
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) zachorował na zapalenie płuc
c) miał silną gorączkę
d) złamał nogi
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Lwowskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1822
c) 1820
d) 1824
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) limby
c) cisu
d) sosny
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hentyka IV
c) Hamleta
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Sowy
c) Kruka
d) Głuszca
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Księdza
b) Żegoty
c) Pielgrzyma
d) Kaprala
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) złością
b) miłością
c) radością
d) mądrością
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Proroctw
b) Księga Życia
c) Księga Rodzaju
d) Księga Świata
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Goethem
c) Heglem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Knisowa
c) Kmitowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) przyzywającej
b) rycerskiej
c) tyrtejskiej
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Księdza Piotra
d) Wielkiej Improwizacji
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) wygrywają odwieczne prawdy
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) nikt nie odnosi zwycięstwa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) jednotorowej
b) zamkniętej
c) otwartej
d) zwartej
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) zniesienie cierpienia
b) siłę woli
c) serca
d) myśli
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Iwana Groźnego
b) Piotra Wielkiego
c) Aleksandra I
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dziesięciu lat
b) dwunastu lat
c) szesnastu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Grodnem
c) Wilnem
d) Lwowem
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) na Krymie
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) morskiej toni
b) nieba
c) mahoniu
d) cyprysu
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) upiorów i duchów
b) pokoleniowa
c) duchów dobrych i złych
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest ciężko chora
b) szuka ideałów
c) nie ma nic innego do roboty
d) jest znudzona życiem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) magiczny
b) mistyczny
c) boski
d) transcendentalny
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) polonistyki
c) literatury łacińskiej
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Nowosilcow
b) Pelikan
c) Doktor
d) Bajkow
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) robotników rolnych
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) arystokratów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „ofiarom narodowej sprawy”
b) „poległym za narodową sprawę”
c) „patriotom - męczennikom”
d) „narodowej sprawy męczennikom”
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Wilnie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Ducha Świętego
b) Matki Bolesnej
c) Najświętszej Panienki
d) Jezusa Odkupiciela
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) członkiem elit na balu u Senatora
b) polskim malarzem
c) litewskim patriotą
d) dekabrystą
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) akcji
c) miejsca
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Gustaw
b) Strzelec
c) Dziecię
d) Chór młodzieńców
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) pierścień
b) kamień filozoficzny
c) ideał miłości
d) obraz kochanki
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) w Grecji
c) we Francji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) I części „Dziadów”
b) IV części „Dziadów”
c) III części „Dziadów”
d) II części „Dziadów”
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) przestrogi
b) prośby
c) miłości
d) rozpaczy
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Tassa
c) Homera
d) Rousseau
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 24
b) 20
c) 21
d) 18
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bestużew
b) Bajkow
c) Doktor
d) Pelikan
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr