Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Strzelec
b) Gustaw
c) Dziecię
d) Chór młodzieńców
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) miłości
c) wolności
d) cnoty
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Małgorzata
c) Karusia
d) Maria
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) otwartej
c) zwartej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Knisowa
b) Kitowa
c) Kminkowa
d) Kmitowa
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) w Małopolsce
c) w Wielkopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1824 roku
b) 1820 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) morskiej toni
c) mahoniu
d) cyprysu
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) noc zaduszną
b) wigilię Bożego Narodzenia
c) Dzień Wszystkich Świętych
d) Wielki Piątek
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Włoski
c) Legion Żydowski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie


Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) przestrogi
c) miłości
d) rozpaczy
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Wilnem
b) Kownem
c) Grodnem
d) Lwowem
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) katolikiem
c) grekokatolikiem
d) luteraninem
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) maku
c) pieprzu
d) gorczycy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) mistyczny
b) transcendentalny
c) boski
d) magiczny
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi życia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi wybawienia”
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Księdza
b) Żegoty
c) Kaprala
d) Pielgrzyma
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bajkow
b) Botwinko
c) Bestużew
d) Pelikan
Rozwiązanie


O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Botwinko
c) Janczewski
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbójeckie
b) kryminalne
c) zbrodnicze
d) romansowe
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) szuka ideałów
b) jest ciężko chora
c) nie ma nic innego do roboty
d) jest znudzona życiem
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hamleta
b) Hentyka IV
c) Romea i Julii
d) Snu nocy letniej
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) ideą
b) wartością
c) głównym sensem życia
d) mrzonką
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) litewsku
c) rosyjsku
d) polsku
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) I części „Dziadów”
b) III części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) IV części „Dziadów”
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) cisu
b) sosny
c) limby
d) jedliny
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kamień filozoficzny
b) pierścień
c) obraz kochanki
d) ideał miłości
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) szesnastu lat
b) czternastu lat
c) dwunastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) głodzeni
b) odurzani narkotykami
c) zmuszani do prostytuowania się
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Sokół
b) Bystry
c) Kruk
d) Śmigły
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1821 roku
b) 1823 roku
c) 1820 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) listopadzie
c) grudniu
d) marcu
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1812 roku
c) 1809 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Sowy
c) Głuszca
d) Kruka
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Anielski Zastęp
b) Europa
c) Gwiazda Odwieczna
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Moskwa
b) Archangielsk
c) Saratow
d) Petersburg
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. II
c) „Dziady” cz. I
d) „Dziady” cz. IV
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) tyrtejskiej
c) oczyszczenia
d) przyzywającej
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Neronie
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Doktor
c) Pelikan
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) Nowego Testamentu
c) nauk Nostradamusa
d) judaizmu
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Ksiądz
c) Widmo
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dziewięciu scen
b) siedmiu scen
c) dwunastu scen
d) pięciu scen
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „poległym za narodową sprawę”
d) „narodowej sprawy męczennikom”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) niepokonanych
b) światła
c) zemsty
d) mocy
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) miłością
b) złością
c) mądrością
d) radością
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) Męki Pańskiej
c) Zmartwychwstania Pańskiego
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) rodzinna posiadłość
c) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
d) altana
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) w Petersburgu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) dekabrystą
d) litewskim patriotą
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) laudacja
b) terracja
c) inkantacja
d) kontaminacja
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) jastrzębia
b) kruka
c) orła
d) sowę
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Matki Bolesnej
b) Ducha Świętego
c) Najświętszej Panienki
d) Jezusa Odkupiciela
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Bestużew
c) Pelikan
d) Bajkow
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Żegota
c) Frejend
d) Suzin
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Piotra Wielkiego
c) Aleksandra I
d) Iwana Groźnego
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) właścicieli pańszczyźnianych
b) robotników rolnych
c) arystokratów
d) chłpów
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) tyranem
c) cezarem
d) despotą
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) akcji
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) miejsca
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) IV cz. „Dziadów”
b) III cz. „Dziadów”
c) I cz. „Dziadów”
d) II cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Rusina
b) Mazowszanina
c) Litwina
d) Białorusina
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Jan
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Wilnie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) wymysłem szatana
c) zabobonem
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) ośmiu miesięcy
b) dwóch miesięcy
c) trzech miesięcy
d) pięciu miesięcy
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Życia
b) Księga Proroctw
c) Księga Świata
d) Księga Rodzaju
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) arlekin
b) antagonista
c) koryfeusz
d) krotochwił
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) ponad rok
c) dwa miesiące
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Homera
c) Rousseau
d) Owidiusza
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Szatan
b) Belzebub
c) Lucyfer
d) Judasz
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) polonistyki
c) literatury łacińskiej
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Heglem
c) Goethem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 18
c) 24
d) 21
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Myśliwy
c) Strzelec
d) Starzec
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Dawida
b) Salomona
c) Heroda
d) Narona
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1820 roku
b) 1822 roku
c) 1818 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) zapala gar z wódką
c) pali garść kądzieli
d) bierze wianek i zapala święcone zioła
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) profetyzm
b) kasandryzm
c) prorocyzm
d) magizm
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) nikt nie odnosi zwycięstwa
b) ostatecznie wygrywa Gustaw
c) wygrywają odwieczne prawdy
d) wygrywają przekonania księdza
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) pokoleniowa
c) upiorów i duchów
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) siłę woli
c) zniesienie cierpienia
d) serca
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogi
c) wypadł z okna
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) styczniowy
c) listopadowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Gustawa
b) postać Guślarza
c) występowanie prostego ludu
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bazylianów
b) Jezuitów
c) Bernardynów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1820
c) 1824
d) 1818
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Anioł Stróż
c) Ksiądz Piotr
d) Kapral
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Widzeniu Księdza Piotra
c) Małej Improwizacji
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Sowy
b) Gawrony
c) Orlice
d) Puchacze
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 7
b) 666
c) 3
d) 44
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) bluźnierczą
c) pogańską
d) grzeszną
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr