Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) na Krymie
c) w Petersburgu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) polonistyki
c) języków słowiańskich
d) lingwistyki
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1820 roku
c) 1822 roku
d) 1818 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Moskwa
c) Saratow
d) Petersburg
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dwunastu scen
b) siedmiu scen
c) dziewięciu scen
d) pięciu scen
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Ksiądz
b) Widmo
c) dziecko
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Iwana Groźnego
b) Aleksandra I
c) Katarzyny II
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) imperatorze
b) wodzu rzymskim
c) Attyli
d) Neronie
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) arystokratów
d) robotników rolnych
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Anioł Stróż
b) Chór duchów
c) Ksiądz Piotr
d) Kapral
Rozwiązanie


O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Botwinko
b) Sobolewski
c) Janczewski
d) Wasilewski
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) przestrogi
b) rozpaczy
c) miłości
d) prośby
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hentyka IV
c) Hamleta
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) serca
b) zniesienie cierpienia
c) myśli
d) siłę woli
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) wypadł z okna
c) złamał nogi
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Gustaw
b) Chór młodzieńców
c) Dziecię
d) Strzelec
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1823 roku
b) 1822 roku
c) 1820 roku
d) 1821 roku
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) pogańską
c) szatańską
d) bluźnierczą
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) ponad rok
b) mniej niż rok
c) pół roku
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Żegota
b) Suzin
c) Tomasz
d) Frejend
Rozwiązanie


Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Grecki
c) Legion Litewski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Doktor
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Botwinko
b) Bestużew
c) Pelikan
d) Bajkow
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) czternastu lat
c) dziesięciu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Kruka
b) Orła
c) Sowy
d) Głuszca
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Warszawskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) mistyczny
b) boski
c) transcendentalny
d) magiczny
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) występowanie prostego ludu
c) postać Gustawa
d) postać Guślarza
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Lucyfer
c) Szatan
d) Belzebub
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) II cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) IV cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Rousseau
c) Homera
d) Tassa
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Zmartwychwstania Pańskiego
c) Ostatniej Wieczerzy
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) cyprysu
b) mahoniu
c) nieba
d) morskiej toni
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1824 roku
b) 1823 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1812 roku
c) 1809 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Odyńcem
c) Goethem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) tyranem
b) despotą
c) carem
d) cezarem
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) wymysłem szatana
c) zabobonem
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 3
b) 666
c) 7
d) 44
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kamień filozoficzny
b) obraz kochanki
c) pierścień
d) ideał miłości
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) ostatecznie wygrywa Gustaw
c) nikt nie odnosi zwycięstwa
d) wygrywają przekonania księdza
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Litwina
b) Mazowszanina
c) Białorusina
d) Rusina
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Rodzaju
b) Księga Świata
c) Księga Życia
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) wigilię Bożego Narodzenia
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) Wielki Piątek
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Genewie
c) Paryżu
d) Wilnie
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) miłością
c) złością
d) mądrością
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) limby
c) sosny
d) cisu
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Zygmunt
c) Jan
d) Bernard
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) magizm
c) profetyzm
d) prorocyzm
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) laudacja
c) inkantacja
d) kontaminacja
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 21
c) 24
d) 18
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Grodnem
c) Wilnem
d) Lwowem
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) luteraninem
b) grekokatolikiem
c) katolikiem
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kmitowa
b) Kminkowa
c) Knisowa
d) Kitowa
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „poległym za narodową sprawę”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „patriotom - męczennikom”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) dwóch miesięcy
c) trzech miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
c) głodzeni
d) zmuszani do prostytuowania się
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) rosyjsku
c) francusku
d) litewsku
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) rodzinna posiadłość
b) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
c) altana
d) kaplica cmentarna
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1820
c) 1824
d) 1818
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) pali garść kądzieli
b) zapala gar z wódką
c) bierze wianek i zapala święcone zioła
d) każe zapalić łuczywa
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Strzelec
b) Starzec
c) Myśliwy
d) Gustaw
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Gwiazda Odwieczna
b) Trójca Święta
c) Europa
d) Anielski Zastęp
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
c) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) nauk Nostradamusa
b) judaizmu
c) Nowego Testamentu
d) mitów i podań
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Salomona
b) Narona
c) Heroda
d) Dawida
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi życia”
d) „drogi śmierci”
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) członkiem elit na balu u Senatora
b) dekabrystą
c) litewskim patriotą
d) polskim malarzem
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewało Dziecię
c) zaśpiewał chór młodzieńców
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) otwartej
c) zamkniętej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Sokół
c) Kruk
d) Śmigły
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Gawrony
b) Orlice
c) Puchacze
d) Sowy
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. I
b) „Dziady” cz. II
c) „Dziady” cz. IV
d) „Dziady” cz. III
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) kruka
c) jastrzębia
d) sowę
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) zemsty
c) niepokonanych
d) światła
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) przyzywającej
c) rycerskiej
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) szuka ideałów
b) jest znudzona życiem
c) nie ma nic innego do roboty
d) jest ciężko chora
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) pokoleniowa
b) upiorów i duchów
c) świata żywych i umarłych
d) duchów dobrych i złych
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Małopolsce
c) na Mazowszu
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Pielgrzyma
b) Żegoty
c) Księdza
d) Kaprala
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) II części „Dziadów”
b) I części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maria
b) Maryla
c) Karusia
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Małej Improwizacji
b) Wielkiej Improwizacji
c) Widzeniu Księdza Piotra
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) miejsca
c) czasu
d) akcji
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Bazylianów
c) Jezuitów
d) Bernardynów
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) wolności
c) cnoty
d) miłości
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) maku
c) gorczycy
d) pieprzu
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) wartością
b) ideą
c) głównym sensem życia
d) mrzonką
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbójeckie
b) romansowe
c) kryminalne
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Bestużew
c) Pelikan
d) Doktor
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) listopadzie
b) marcu
c) grudniu
d) sierpniu
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Matki Bolesnej
b) Jezusa Odkupiciela
c) Najświętszej Panienki
d) Ducha Świętego
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) arlekin
b) antagonista
c) krotochwił
d) koryfeusz
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) majowy
c) styczniowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr