Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) lingwistyki
c) polonistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) miejsca
b) czasu
c) akcji
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 44
c) 3
d) 7
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) jest znudzona życiem
c) jest ciężko chora
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) jastrzębia
b) kruka
c) sowę
d) orła
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Ksiądz
b) Widmo
c) Pustelnik - Gustaw
d) dziecko
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Goethem
c) Heglem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Kapral
b) Ksiądz Piotr
c) Anioł Stróż
d) Chór duchów
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) sosny
c) cisu
d) limby
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) arlekin
c) krotochwił
d) koryfeusz
Rozwiązanie


W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Aleksandra I
b) Iwana Groźnego
c) Piotra Wielkiego
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) Męki Pańskiej
c) Zmartwychwstania Pańskiego
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) mahoniu
b) nieba
c) morskiej toni
d) cyprysu
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) sierpniu
c) grudniu
d) listopadzie
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Litewski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
d) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Księdza Piotra
b) Wielkiej Improwizacji
c) Małej Improwizacji
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) czternastu lat
b) dwunastu lat
c) dziesięciu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. II
b) „Dziady” cz. I
c) „Dziady” cz. IV
d) „Dziady” cz. III
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) dwóch miesięcy
b) trzech miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) pięciu miesięcy
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Petersburg
b) Moskwa
c) Saratow
d) Archangielsk
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) IV cz. „Dziadów”
b) I cz. „Dziadów”
c) II cz. „Dziadów”
d) III cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maria
b) Małgorzata
c) Karusia
d) Maryla
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1818 roku
b) 1824 roku
c) 1820 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Pelikan
c) Nowosilcow
d) Doktor
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) litewskim patriotą
d) polskim malarzem
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Knisowa
b) Kitowa
c) Kmitowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) luteraninem
b) katolikiem
c) prawosławnym
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) światła
b) zemsty
c) niepokonanych
d) mocy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Gwiazda Odwieczna
c) Anielski Zastęp
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Wilnem
c) Lwowem
d) Grodnem
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Śmigły
b) Sokół
c) Bystry
d) Kruk
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1812 roku
c) 1814 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) ideą
b) wartością
c) głównym sensem życia
d) mrzonką
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogi
b) miał silną gorączkę
c) wypadł z okna
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi wybawienia”
b) „drogi śmierci”
c) „drogi miłości”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 24
b) 20
c) 21
d) 18
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Owidiusza
c) Rousseau
d) Homera
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) kamień filozoficzny
c) ideał miłości
d) pierścień
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Dziecię
b) Gustaw
c) Strzelec
d) Chór młodzieńców
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Bernard
c) Mikołaj
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Suzin
b) Frejend
c) Tomasz
d) Żegota
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) siłę woli
c) zniesienie cierpienia
d) serca
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Księdza
b) Pielgrzyma
c) Żegoty
d) Kaprala
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Narona
b) Salomona
c) Heroda
d) Dawida
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Sobolewski
b) Wasilewski
c) Botwinko
d) Janczewski
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) robotników rolnych
c) arystokratów
d) właścicieli pańszczyźnianych
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) ponad rok
c) dwa miesiące
d) pół roku
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) grzeszną
c) bluźnierczą
d) pogańską
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) miłością
b) radością
c) mądrością
d) złością
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Orlice
b) Puchacze
c) Gawrony
d) Sowy
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) II części „Dziadów”
c) I części „Dziadów”
d) IV części „Dziadów”
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) rodzinna posiadłość
b) altana
c) kaplica cmentarna
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Mazowszanina
b) Białorusina
c) Rusina
d) Litwina
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „poległym za narodową sprawę”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dwunastu scen
b) pięciu scen
c) siedmiu scen
d) dziewięciu scen
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Kownie
c) w Wilnie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) despotą
b) tyranem
c) carem
d) cezarem
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1818
c) 1822
d) 1820
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Szatan
c) Belzebub
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Neronie
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Attyli
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) głodzeni
b) zmuszani do prostytuowania się
c) odurzani narkotykami
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) mitów i podań
c) nauk Nostradamusa
d) Nowego Testamentu
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) w Petersburgu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) miłości
b) prośby
c) przestrogi
d) rozpaczy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) transcendentalny
b) boski
c) magiczny
d) mistyczny
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) jednotorowej
c) zamkniętej
d) otwartej
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Wielki Piątek
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) przyzywającej
c) rycerskiej
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Gustawa
b) występowanie prostego ludu
c) postać Guślarza
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Bazylianów
c) Bernardynów
d) Jezuitów
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) kasandryzm
c) magizm
d) profetyzm
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) zapala gar z wódką
b) bierze wianek i zapala święcone zioła
c) każe zapalić łuczywa
d) pali garść kądzieli
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Francji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) gorczycy
b) maku
c) goryczy
d) pieprzu
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bestużew
b) Botwinko
c) Bajkow
d) Pelikan
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Strzelec
b) Gustaw
c) Starzec
d) Myśliwy
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1823 roku
b) 1820 roku
c) 1821 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) styczniowy
c) majowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Sowy
b) Kruka
c) Orła
d) Głuszca
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Wilnie
c) Genewie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Ducha Świętego
c) Matki Bolesnej
d) Najświętszej Panienki
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbrodnicze
b) kryminalne
c) zbójeckie
d) romansowe
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) litewsku
c) polsku
d) rosyjsku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Pelikan
c) Bajkow
d) Bestużew
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) wolności
c) cnoty
d) miłości
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) nikt nie odnosi zwycięstwa
b) wygrywają przekonania księdza
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) wygrywają odwieczne prawdy
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1820 roku
b) 1823 roku
c) 1824 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Proroctw
b) Księga Życia
c) Księga Rodzaju
d) Księga Świata
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hamleta
b) Romea i Julii
c) Snu nocy letniej
d) Hentyka IV
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) kontaminacja
c) laudacja
d) inkantacja
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) wymysłem szatana
b) grzechem
c) zabobonem
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) pokoleniowa
c) upiorów i duchów
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie





Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr