Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Tomasz
c) Suzin
d) Żegota
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Sowy
b) Puchacze
c) Gawrony
d) Orlice
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Pelikan
b) Nowosilcow
c) Doktor
d) Bajkow
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bernardynów
b) Bazylianów
c) Kamedułów
d) Jezuitów
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) zbójeckie
c) zbrodnicze
d) romansowe
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Dzień Wszystkich Świętych
b) Wielki Piątek
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) koryfeusz
b) antagonista
c) arlekin
d) krotochwił
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
b) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) mistyczny
c) transcendentalny
d) magiczny
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) litewskim patriotą
c) dekabrystą
d) członkiem elit na balu u Senatora
Rozwiązanie


Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Widzeniu Księdza Piotra
c) Małej Improwizacji
d) Wielkiej Improwizacji
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) na Krymie
c) w Moskwie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) kamień filozoficzny
c) pierścień
d) ideał miłości
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hentyka IV
c) Romea i Julii
d) Hamleta
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) tyrtejskiej
c) oczyszczenia
d) przyzywającej
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Knisowa
c) Kminkowa
d) Kmitowa
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Kownie
c) w Krakowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Proroctw
b) Księga Świata
c) Księga Życia
d) Księga Rodzaju
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) dwa miesiące
b) pół roku
c) mniej niż rok
d) ponad rok
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1823 roku
c) 1824 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie


Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) tyranem
c) cezarem
d) despotą
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) wymysłem szatana
b) zabobonem
c) zaślepieniem
d) grzechem
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Mikołaj
c) Zygmunt
d) Bernard
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Francji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Moskwa
c) Petersburg
d) Saratow
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) cyprysu
b) morskiej toni
c) nieba
d) mahoniu
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Litewski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Kaprala
b) Pielgrzyma
c) Żegoty
d) Księdza
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) lingwistyki
c) polonistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Ksiądz
b) Pustelnik - Gustaw
c) dziecko
d) Widmo
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) występowanie prostego ludu
c) postać Guślarza
d) postać Gustawa
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) bluźnierczą
b) szatańską
c) pogańską
d) grzeszną
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Neronie
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Attyli
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) zemsty
b) mocy
c) niepokonanych
d) światła
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Krasińskim
c) Odyńcem
d) Heglem
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Lwowem
b) Wilnem
c) Kownem
d) Grodnem
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
c) zmuszani do prostytuowania się
d) głodzeni
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Myśliwy
c) Gustaw
d) Strzelec
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1818
d) 1820
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) miłości
c) rozpaczy
d) przestrogi
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) wartością
b) głównym sensem życia
c) mrzonką
d) ideą
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bestużew
b) Botwinko
c) Bajkow
d) Pelikan
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) listopadzie
b) grudniu
c) sierpniu
d) marcu
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) jest ciężko chora
c) jest znudzona życiem
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Kapral
c) Anioł Stróż
d) Ksiądz Piotr
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „poległym za narodową sprawę”
c) „ofiarom narodowej sprawy”
d) „narodowej sprawy męczennikom”
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wolności
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) cisu
c) sosny
d) limby
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1821 roku
b) 1822 roku
c) 1823 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) świata żywych i umarłych
b) upiorów i duchów
c) duchów dobrych i złych
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. II
c) „Dziady” cz. I
d) „Dziady” cz. IV
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1818 roku
b) 1824 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) laudacja
c) kontaminacja
d) inkantacja
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Sobolewski
c) Janczewski
d) Botwinko
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) wygrywają przekonania księdza
c) nikt nie odnosi zwycięstwa
d) ostatecznie wygrywa Gustaw
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Katarzyny II
c) Aleksandra I
d) Iwana Groźnego
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) otwartej
b) jednotorowej
c) zamkniętej
d) zwartej
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) pięciu miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Bajkow
c) Pelikan
d) Bestużew
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) złamał nogi
c) zachorował na zapalenie płuc
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) mądrością
b) złością
c) radością
d) miłością
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) mitów i podań
c) nauk Nostradamusa
d) Nowego Testamentu
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) listopadowy
c) grudniowy
d) styczniowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Dawida
c) Narona
d) Salomona
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Judasz
c) Szatan
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) robotników rolnych
b) chłpów
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) arystokratów
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi wybawienia”
b) „drogi miłości”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) IV cz. „Dziadów”
c) I cz. „Dziadów”
d) III cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewało Dziecię
c) zaśpiewał chór młodzieńców
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 18
c) 21
d) 24
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
b) rodzinna posiadłość
c) altana
d) kaplica cmentarna
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) jastrzębia
c) orła
d) kruka
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) bierze wianek i zapala święcone zioła
b) pali garść kądzieli
c) każe zapalić łuczywa
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) pieprzu
c) maku
d) gorczycy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 666
c) 7
d) 3
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) rosyjsku
c) francusku
d) litewsku
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Głuszca
b) Orła
c) Sowy
d) Kruka
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) I części „Dziadów”
b) IV części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) serca
b) zniesienie cierpienia
c) siłę woli
d) myśli
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1809 roku
c) 1812 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Ducha Świętego
b) Najświętszej Panienki
c) Jezusa Odkupiciela
d) Matki Bolesnej
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Paryżu
c) Wilnie
d) Genewie
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Rusina
c) Litwina
d) Mazowszanina
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Anielski Zastęp
b) Gwiazda Odwieczna
c) Europa
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) siedmiu scen
b) dwunastu scen
c) pięciu scen
d) dziewięciu scen
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dziesięciu lat
b) szesnastu lat
c) czternastu lat
d) dwunastu lat
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) miejsca
b) akcji
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) czasu
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Gustaw
b) Dziecię
c) Strzelec
d) Chór młodzieńców
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) kasandryzm
c) profetyzm
d) magizm
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) grekokatolikiem
b) katolikiem
c) prawosławnym
d) luteraninem
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Karusia
b) Małgorzata
c) Maria
d) Maryla
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Sokół
b) Kruk
c) Bystry
d) Śmigły
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ukrzyżowania Pańskiego
b) Ostatniej Wieczerzy
c) Męki Pańskiej
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Tassa
c) Rousseau
d) Homera
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr