Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Strzelec
c) Starzec
d) Myśliwy
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) pali garść kądzieli
b) bierze wianek i zapala święcone zioła
c) każe zapalić łuczywa
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) cyprysu
b) morskiej toni
c) mahoniu
d) nieba
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Grodnem
c) Lwowem
d) Wilnem
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Litewski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) luteraninem
b) prawosławnym
c) katolikiem
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Heglem
c) Goethem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 3
b) 7
c) 44
d) 666
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kmitowa
b) Kitowa
c) Knisowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) we Lwowie
c) w Kownie
d) w Wilnie
Rozwiązanie


III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „narodowej sprawy męczennikom”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „patriotom - męczennikom”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) dziesięciu lat
c) czternastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Życia
b) Księga Proroctw
c) Księga Rodzaju
d) Księga Świata
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Litwina
b) Rusina
c) Białorusina
d) Mazowszanina
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Katarzyny II
c) Iwana Groźnego
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) mrzonką
b) wartością
c) głównym sensem życia
d) ideą
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Suzin
c) Frejend
d) Żegota
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) akcji
b) miejsca
c) czasu
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Strzelec
b) Gustaw
c) Chór młodzieńców
d) Dziecię
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) robotników rolnych
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) arystokratów
Rozwiązanie


Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) postać Guślarza
c) postać Gustawa
d) występowanie prostego ludu
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kamień filozoficzny
b) pierścień
c) obraz kochanki
d) ideał miłości
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Najświętszej Panienki
b) Matki Bolesnej
c) Jezusa Odkupiciela
d) Ducha Świętego
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) sosny
b) limby
c) jedliny
d) cisu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Anielski Zastęp
b) Gwiazda Odwieczna
c) Trójca Święta
d) Europa
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) prorocyzm
c) magizm
d) profetyzm
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) zaślepieniem
c) grzechem
d) wymysłem szatana
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) w Małopolsce
c) na Litwie
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) miłością
c) złością
d) mądrością
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Sobolewski
b) Botwinko
c) Wasilewski
d) Janczewski
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) głodzeni
b) zmuszani do prostytuowania się
c) odurzani narkotykami
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) upiorów i duchów
c) świata żywych i umarłych
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Jan
c) Zygmunt
d) Bernard
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) przyzywającej
b) tyrtejskiej
c) rycerskiej
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Ksiądz
b) dziecko
c) Pustelnik - Gustaw
d) Widmo
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) IV cz. „Dziadów”
b) III cz. „Dziadów”
c) II cz. „Dziadów”
d) I cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Doktor
c) Nowosilcow
d) Pelikan
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) ostatecznie wygrywa Gustaw
c) wygrywają przekonania księdza
d) nikt nie odnosi zwycięstwa
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1820 roku
b) 1824 roku
c) 1822 roku
d) 1818 roku
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) kontaminacja
c) inkantacja
d) laudacja
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał chór młodzieńców
b) zaśpiewał Starzec
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) zachorował na zapalenie płuc
c) złamał nogi
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest ciężko chora
b) jest znudzona życiem
c) szuka ideałów
d) nie ma nic innego do roboty
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) styczniowy
b) majowy
c) grudniowy
d) listopadowy
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Sokół
b) Bystry
c) Kruk
d) Śmigły
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) języków słowiańskich
c) lingwistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) otwartej
c) zamkniętej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) na Krymie
c) w Moskwie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Gawrony
c) Orlice
d) Sowy
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) rosyjsku
c) litewsku
d) polsku
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) bluźnierczą
c) szatańską
d) pogańską
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) dekabrystą
c) litewskim patriotą
d) członkiem elit na balu u Senatora
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1821 roku
b) 1820 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) kruka
c) jastrzębia
d) sowę
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) gorczycy
b) maku
c) pieprzu
d) goryczy
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) zbójeckie
c) zbrodnicze
d) romansowe
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Dzień Wszystkich Świętych
b) wigilię Bożego Narodzenia
c) noc zaduszną
d) Wielki Piątek
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Anioł Stróż
b) Kapral
c) Chór duchów
d) Ksiądz Piotr
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Rousseau
c) Homera
d) Tassa
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi życia”
b) „drogi miłości”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi śmierci”
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1809 roku
c) 1812 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) w Turcji
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Dawida
b) Heroda
c) Narona
d) Salomona
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) dwóch miesięcy
b) pięciu miesięcy
c) trzech miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) Nowego Testamentu
c) judaizmu
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Saratow
b) Archangielsk
c) Moskwa
d) Petersburg
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Pelikan
b) Bestużew
c) Doktor
d) Bajkow
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) światła
b) mocy
c) zemsty
d) niepokonanych
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) koryfeusz
b) arlekin
c) krotochwił
d) antagonista
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) dziewięciu scen
c) siedmiu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) ponad rok
c) pół roku
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Księdza Piotra
b) Wielkiej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Małej Improwizacji
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Paryżu
b) Dreźnie
c) Genewie
d) Wilnie
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) rodzinna posiadłość
c) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
d) altana
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) listopadzie
c) grudniu
d) sierpniu
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1822
c) 1824
d) 1820
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) Neronie
c) wodzu rzymskim
d) imperatorze
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) II części „Dziadów”
b) III części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) I części „Dziadów”
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Botwinko
b) Bestużew
c) Bajkow
d) Pelikan
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maria
b) Małgorzata
c) Maryla
d) Karusia
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) cezarem
b) tyranem
c) carem
d) despotą
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Żegoty
b) Księdza
c) Pielgrzyma
d) Kaprala
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wiedzy
c) cnoty
d) wolności
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bazylianów
b) Jezuitów
c) Bernardynów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Szatan
b) Judasz
c) Belzebub
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) rozpaczy
b) miłości
c) przestrogi
d) prośby
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 21
c) 20
d) 24
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
b) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) serca
b) zniesienie cierpienia
c) myśli
d) siłę woli
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hamleta
b) Hentyka IV
c) Snu nocy letniej
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Sowy
b) Kruka
c) Orła
d) Głuszca
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) magiczny
c) mistyczny
d) transcendentalny
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Ukrzyżowania Pańskiego
c) Zmartwychwstania Pańskiego
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1824 roku
c) 1823 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. II
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr