Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) mistyczny
b) magiczny
c) boski
d) transcendentalny
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 20
c) 21
d) 24
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) jest ciężko chora
c) szuka ideałów
d) jest znudzona życiem
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Lwowem
b) Grodnem
c) Kownem
d) Wilnem
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) kontaminacja
b) inkantacja
c) laudacja
d) terracja
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) litewsku
b) francusku
c) rosyjsku
d) polsku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Gwiazda Odwieczna
b) Europa
c) Anielski Zastęp
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) pokoleniowa
b) duchów dobrych i złych
c) upiorów i duchów
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Życia
c) Księga Rodzaju
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Małej Improwizacji
b) Wielkiej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie


W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewało Dziecię
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewał chór młodzieńców
d) zaśpiewał Starzec
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1823 roku
c) 1824 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Mazowszanina
b) Rusina
c) Litwina
d) Białorusina
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Pustelnik - Gustaw
c) Ksiądz
d) Widmo
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) litewskim patriotą
b) polskim malarzem
c) członkiem elit na balu u Senatora
d) dekabrystą
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) nauk Nostradamusa
b) mitów i podań
c) Nowego Testamentu
d) judaizmu
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Orlice
b) Puchacze
c) Sowy
d) Gawrony
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) styczniowy
b) listopadowy
c) majowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) miejsca
c) czasu
d) akcji
Rozwiązanie


Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) dwóch miesięcy
b) pięciu miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) trzech miesięcy
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) pali garść kądzieli
b) zapala gar z wódką
c) każe zapalić łuczywa
d) bierze wianek i zapala święcone zioła
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) magizm
b) profetyzm
c) prorocyzm
d) kasandryzm
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) na Krymie
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Moskwie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) orła
c) jastrzębia
d) kruka
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) sosny
b) jedliny
c) limby
d) cisu
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) zniesienie cierpienia
b) serca
c) myśli
d) siłę woli
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
b) odurzani narkotykami
c) zmuszani do prostytuowania się
d) głodzeni
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. II
c) „Dziady” cz. I
d) „Dziady” cz. IV
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) ideą
b) wartością
c) głównym sensem życia
d) mrzonką
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Genewie
c) Paryżu
d) Wilnie
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Janczewski
b) Wasilewski
c) Botwinko
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) wypadł z okna
c) zachorował na zapalenie płuc
d) złamał nogi
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Zmartwychwstania Pańskiego
b) Ostatniej Wieczerzy
c) Ukrzyżowania Pańskiego
d) Męki Pańskiej
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) na Mazowszu
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) maku
b) goryczy
c) pieprzu
d) gorczycy
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „poległym za narodową sprawę”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „patriotom - męczennikom”
d) „narodowej sprawy męczennikom”
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Warszawskiego
c) Wileńskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) robotników rolnych
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) arystokratów
d) chłpów
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) IV cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) II cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Iwana Groźnego
b) Piotra Wielkiego
c) Aleksandra I
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1818 roku
b) 1820 roku
c) 1824 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hentyka IV
b) Romea i Julii
c) Snu nocy letniej
d) Hamleta
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Mikołaj
c) Zygmunt
d) Jan
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1822
d) 1818
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1811 roku
c) 1809 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) szesnastu lat
b) czternastu lat
c) dwunastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kminkowa
b) Knisowa
c) Kmitowa
d) Kitowa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) niepokonanych
b) światła
c) zemsty
d) mocy
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Małgorzata
b) Karusia
c) Maria
d) Maryla
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) katolikiem
b) luteraninem
c) grekokatolikiem
d) prawosławnym
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1821 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Lucyfer
c) Judasz
d) Szatan
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Saratow
b) Archangielsk
c) Petersburg
d) Moskwa
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) wygrywają odwieczne prawdy
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) dwa miesiące
b) ponad rok
c) pół roku
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Neronie
b) Attyli
c) imperatorze
d) wodzu rzymskim
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Anioł Stróż
b) Chór duchów
c) Ksiądz Piotr
d) Kapral
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Dzień Wszystkich Świętych
b) wigilię Bożego Narodzenia
c) Wielki Piątek
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Krasińskim
c) Goethem
d) Heglem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Dawida
b) Narona
c) Heroda
d) Salomona
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
b) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) miłości
b) przestrogi
c) prośby
d) rozpaczy
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Nowosilcow
c) Pelikan
d) Doktor
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) rodzinna posiadłość
c) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
d) altana
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Frejend
c) Żegota
d) Suzin
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) I części „Dziadów”
b) III części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) IV części „Dziadów”
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) miłością
b) radością
c) mądrością
d) złością
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) jednotorowej
b) otwartej
c) zamkniętej
d) zwartej
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) bluźnierczą
c) pogańską
d) szatańską
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bestużew
b) Bajkow
c) Botwinko
d) Pelikan
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) oczyszczenia
c) przyzywającej
d) rycerskiej
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Księdza
b) Żegoty
c) Pielgrzyma
d) Kaprala
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) marcu
c) listopadzie
d) grudniu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 44
c) 7
d) 3
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Homera
c) Rousseau
d) Tassa
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) krotochwił
b) koryfeusz
c) antagonista
d) arlekin
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Sowy
c) Głuszca
d) Kruka
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Myśliwy
c) Strzelec
d) Gustaw
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) cnoty
c) wolności
d) wiedzy
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbrodnicze
b) romansowe
c) zbójeckie
d) kryminalne
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ideał miłości
b) obraz kochanki
c) kamień filozoficzny
d) pierścień
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) polonistyki
c) języków słowiańskich
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Matki Bolesnej
b) Ducha Świętego
c) Najświętszej Panienki
d) Jezusa Odkupiciela
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) tyranem
c) cezarem
d) despotą
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Gustaw
b) Strzelec
c) Dziecię
d) Chór młodzieńców
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Śmigły
b) Bystry
c) Kruk
d) Sokół
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) cyprysu
b) morskiej toni
c) mahoniu
d) nieba
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Krakowie
c) w Wilnie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) wymysłem szatana
b) zabobonem
c) grzechem
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Gustawa
b) obrzęd Dziadów
c) postać Guślarza
d) występowanie prostego ludu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Bestużew
c) Doktor
d) Pelikan
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Bernardynów
c) Jezuitów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) dziewięciu scen
c) dwunastu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr