Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) jest znudzona życiem
c) jest ciężko chora
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Żegota
c) Frejend
d) Suzin
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Księdza Piotra
b) Widzeniu Ewy
c) Wielkiej Improwizacji
d) Małej Improwizacji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Moskwa
c) Petersburg
d) Saratow
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) kruka
b) jastrzębia
c) orła
d) sowę
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Kownie
c) w Wilnie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) III cz. „Dziadów”
c) I cz. „Dziadów”
d) IV cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) zniesienie cierpienia
b) siłę woli
c) myśli
d) serca
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) wymysłem szatana
c) zaślepieniem
d) grzechem
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) litewskim patriotą
c) polskim malarzem
d) członkiem elit na balu u Senatora
Rozwiązanie


Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Dziecię
b) Chór młodzieńców
c) Strzelec
d) Gustaw
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) Nowego Testamentu
b) mitów i podań
c) nauk Nostradamusa
d) judaizmu
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. IV
b) „Dziady” cz. I
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbrodnicze
b) romansowe
c) zbójeckie
d) kryminalne
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Goethem
c) Odyńcem
d) Heglem
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Ksiądz
c) Widmo
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
b) rodzinna posiadłość
c) altana
d) kaplica cmentarna
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ideał miłości
b) obraz kochanki
c) kamień filozoficzny
d) pierścień
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Żegoty
b) Pielgrzyma
c) Księdza
d) Kaprala
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) magiczny
b) boski
c) mistyczny
d) transcendentalny
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 7
b) 666
c) 44
d) 3
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Narona
b) Salomona
c) Dawida
d) Heroda
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) miłości
c) wiedzy
d) cnoty
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1820 roku
b) 1822 roku
c) 1824 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Wielki Piątek
b) noc zaduszną
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) Dzień Wszystkich Świętych
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) na Litwie
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Rodzaju
b) Księga Życia
c) Księga Świata
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Francji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) głównym sensem życia
b) wartością
c) mrzonką
d) ideą
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Kruk
b) Śmigły
c) Sokół
d) Bystry
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Botwinko
d) Bestużew
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Mazowszanina
c) Litwina
d) Rusina
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) przyzywającej
c) oczyszczenia
d) rycerskiej
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) grudniu
c) sierpniu
d) listopadzie
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) szesnastu lat
b) dziesięciu lat
c) dwunastu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Doktor
c) Nowosilcow
d) Pelikan
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Grodnem
b) Kownem
c) Wilnem
d) Lwowem
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) katolikiem
c) grekokatolikiem
d) luteraninem
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) miał silną gorączkę
c) złamał nogi
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Gwiazda Odwieczna
c) Europa
d) Anielski Zastęp
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) miłości
c) przestrogi
d) rozpaczy
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Ksiądz Piotr
b) Kapral
c) Anioł Stróż
d) Chór duchów
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) zapala gar z wódką
b) pali garść kądzieli
c) każe zapalić łuczywa
d) bierze wianek i zapala święcone zioła
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Pelikan
c) Bestużew
d) Doktor
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Gawrony
b) Puchacze
c) Sowy
d) Orlice
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) miejsca
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) akcji
d) czasu
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Małgorzata
c) Karusia
d) Maria
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) II części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) I części „Dziadów”
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) magizm
b) kasandryzm
c) profetyzm
d) prorocyzm
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) sosny
c) limby
d) cisu
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) nikt nie odnosi zwycięstwa
b) wygrywają przekonania księdza
c) wygrywają odwieczne prawdy
d) ostatecznie wygrywa Gustaw
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Gustawa
b) obrzęd Dziadów
c) występowanie prostego ludu
d) postać Guślarza
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) pieprzu
c) gorczycy
d) maku
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Głuszca
b) Orła
c) Kruka
d) Sowy
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) mahoniu
b) nieba
c) morskiej toni
d) cyprysu
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) Zmartwychwstania Pańskiego
c) Męki Pańskiej
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Wilnie
b) Genewie
c) Dreźnie
d) Paryżu
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1821 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) literatury łacińskiej
c) polonistyki
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi śmierci”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi miłości”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) pięciu miesięcy
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kmitowa
b) Kminkowa
c) Knisowa
d) Kitowa
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „poległym za narodową sprawę”
b) „patriotom - męczennikom”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) Neronie
c) imperatorze
d) wodzu rzymskim
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) na Krymie
c) w Moskwie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewał Młodzieniec
d) zaśpiewało Dziecię
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Bernard
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Botwinko
b) Sobolewski
c) Janczewski
d) Wasilewski
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Jezuitów
b) Kamedułów
c) Bazylianów
d) Bernardynów
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) styczniowy
b) majowy
c) listopadowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 20
c) 24
d) 21
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dziewięciu scen
b) dwunastu scen
c) siedmiu scen
d) pięciu scen
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) pokoleniowa
b) świata żywych i umarłych
c) upiorów i duchów
d) duchów dobrych i złych
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) laudacja
b) kontaminacja
c) inkantacja
d) terracja
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Strzelec
c) Myśliwy
d) Starzec
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Homera
b) Tassa
c) Owidiusza
d) Rousseau
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) otwartej
b) zamkniętej
c) zwartej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) światła
c) niepokonanych
d) zemsty
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) tyranem
b) cezarem
c) carem
d) despotą
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Matki Bolesnej
b) Jezusa Odkupiciela
c) Najświętszej Panienki
d) Ducha Świętego
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
b) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
c) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) mądrością
b) radością
c) miłością
d) złością
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) arlekin
b) koryfeusz
c) antagonista
d) krotochwił
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1818 roku
b) 1824 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) litewsku
c) polsku
d) rosyjsku
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) mniej niż rok
c) ponad rok
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1820
c) 1822
d) 1818
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) zmuszani do prostytuowania się
b) odurzani narkotykami
c) głodzeni
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hamleta
c) Hentyka IV
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) szatańską
c) pogańską
d) bluźnierczą
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) właścicieli pańszczyźnianych
b) robotników rolnych
c) arystokratów
d) chłpów
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Iwana Groźnego
c) Piotra Wielkiego
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Belzebub
c) Szatan
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr