Dziady
      Dziady | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) siłę woli
b) zniesienie cierpienia
c) serca
d) myśli
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „poległym za narodową sprawę”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „patriotom - męczennikom”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) ponad rok
b) mniej niż rok
c) pół roku
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Doktor
b) Bajkow
c) Pelikan
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbójeckie
b) zbrodnicze
c) romansowe
d) kryminalne
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest ciężko chora
b) jest znudzona życiem
c) nie ma nic innego do roboty
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Iwana Groźnego
c) Aleksandra I
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) zabobonem
c) wymysłem szatana
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Doktor
c) Bestużew
d) Pelikan
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) jastrzębia
b) kruka
c) sowę
d) orła
Rozwiązanie


Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Ducha Świętego
b) Najświętszej Panienki
c) Matki Bolesnej
d) Jezusa Odkupiciela
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) kontaminacja
b) terracja
c) inkantacja
d) laudacja
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) świata żywych i umarłych
c) upiorów i duchów
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) przestrogi
c) rozpaczy
d) miłości
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) III cz. „Dziadów”
b) IV cz. „Dziadów”
c) II cz. „Dziadów”
d) I cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Jan
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) miłości
c) cnoty
d) wolności
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) profetyzm
b) magizm
c) kasandryzm
d) prorocyzm
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) postać Guślarza
c) postać Gustawa
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) koryfeusz
b) krotochwił
c) antagonista
d) arlekin
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) altana
b) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
c) kaplica cmentarna
d) rodzinna posiadłość
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) cisu
c) limby
d) sosny
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Jezuitów
c) Bernardynów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) robotników rolnych
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) arystokratów
d) chłpów
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Homera
b) Rousseau
c) Tassa
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1818 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 24
c) 18
d) 21
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Kruka
b) Orła
c) Głuszca
d) Sowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Gwiazda Odwieczna
b) Anielski Zastęp
c) Trójca Święta
d) Europa
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Włoszech
c) w Turcji
d) we Francji
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) luteraninem
b) prawosławnym
c) katolikiem
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) czasu
c) miejsca
d) akcji
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) tyranem
c) despotą
d) cezarem
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Małgorzata
b) Maryla
c) Karusia
d) Maria
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
b) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Wielkiej Improwizacji
c) Widzeniu Księdza Piotra
d) Małej Improwizacji
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) I części „Dziadów”
b) III części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) II części „Dziadów”
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Chór młodzieńców
b) Dziecię
c) Gustaw
d) Strzelec
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Suzin
c) Tomasz
d) Żegota
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Pielgrzyma
b) Kaprala
c) Księdza
d) Żegoty
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Orlice
b) Puchacze
c) Sowy
d) Gawrony
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) nauk Nostradamusa
b) Nowego Testamentu
c) judaizmu
d) mitów i podań
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Odyńcem
c) Krasińskim
d) Goethem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Petersburg
b) Moskwa
c) Saratow
d) Archangielsk
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) imperatorze
c) wodzu rzymskim
d) Neronie
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi życia”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi miłości”
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dziesięciu lat
b) czternastu lat
c) szesnastu lat
d) dwunastu lat
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1821 roku
c) 1823 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Rusina
b) Mazowszanina
c) Białorusina
d) Litwina
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) grudniowy
b) styczniowy
c) listopadowy
d) majowy
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Botwinko
c) Bajkow
d) Bestużew
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Dawida
c) Salomona
d) Narona
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Botwinko
b) Wasilewski
c) Janczewski
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Dzień Wszystkich Świętych
b) wigilię Bożego Narodzenia
c) Wielki Piątek
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. II
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. I
d) „Dziady” cz. III
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Wielkopolsce
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Grodnem
b) Lwowem
c) Kownem
d) Wilnem
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Rodzaju
c) Księga Życia
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Myśliwy
b) Strzelec
c) Starzec
d) Gustaw
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hamleta
b) Hentyka IV
c) Romea i Julii
d) Snu nocy letniej
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) gorczycy
b) goryczy
c) maku
d) pieprzu
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1820
d) 1818
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) jednotorowej
b) zwartej
c) zamkniętej
d) otwartej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) transcendentalny
b) mistyczny
c) magiczny
d) boski
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1814 roku
c) 1809 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) litewsku
b) rosyjsku
c) polsku
d) francusku
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) wygrywają przekonania księdza
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) nikt nie odnosi zwycięstwa
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) przyzywającej
b) tyrtejskiej
c) oczyszczenia
d) rycerskiej
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Widmo
b) Pustelnik - Gustaw
c) dziecko
d) Ksiądz
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Ksiądz Piotr
b) Kapral
c) Anioł Stróż
d) Chór duchów
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) głodzeni
b) zmuszani do prostytuowania się
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) odurzani narkotykami
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) światła
b) mocy
c) zemsty
d) niepokonanych
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogi
b) miał silną gorączkę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) pięciu miesięcy
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1824 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ukrzyżowania Pańskiego
b) Męki Pańskiej
c) Ostatniej Wieczerzy
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Sokół
b) Kruk
c) Bystry
d) Śmigły
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Paryżu
b) Wilnie
c) Genewie
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Knisowa
c) Kminkowa
d) Kmitowa
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) głównym sensem życia
b) mrzonką
c) ideą
d) wartością
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Grecki
c) Legion Włoski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) szatańską
c) bluźnierczą
d) pogańską
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) morskiej toni
b) nieba
c) cyprysu
d) mahoniu
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) języków słowiańskich
c) polonistyki
d) lingwistyki
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) pierścień
b) kamień filozoficzny
c) ideał miłości
d) obraz kochanki
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Młodzieniec
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał Starzec
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dwunastu scen
b) dziewięciu scen
c) pięciu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) złością
b) miłością
c) mądrością
d) radością
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) litewskim patriotą
b) dekabrystą
c) członkiem elit na balu u Senatora
d) polskim malarzem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 7
b) 666
c) 3
d) 44
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Lucyfer
c) Belzebub
d) Szatan
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) pali garść kądzieli
b) bierze wianek i zapala święcone zioła
c) każe zapalić łuczywa
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) grudniu
b) marcu
c) listopadzie
d) sierpniu
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr
Partner serwisu: