Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Gwiazda Odwieczna
b) Europa
c) Anielski Zastęp
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 21
c) 24
d) 20
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) II części „Dziadów”
b) III części „Dziadów”
c) I części „Dziadów”
d) IV części „Dziadów”
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) morskiej toni
b) cyprysu
c) mahoniu
d) nieba
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Księdza
b) Kaprala
c) Żegoty
d) Pielgrzyma
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) postać Gustawa
c) występowanie prostego ludu
d) postać Guślarza
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) głównym sensem życia
b) wartością
c) mrzonką
d) ideą
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) wiedzy
c) cnoty
d) miłości
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) IV cz. „Dziadów”
b) II cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) I cz. „Dziadów”
Rozwiązanie


Ukochana Gustawa to:
a) Karusia
b) Maryla
c) Maria
d) Małgorzata
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
c) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
d) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Orlice
c) Gawrony
d) Sowy
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Lwowem
c) Wilnem
d) Grodnem
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Strzelec
b) Myśliwy
c) Starzec
d) Gustaw
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) inkantacja
b) laudacja
c) terracja
d) kontaminacja
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Grecji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) przestrogi
b) prośby
c) rozpaczy
d) miłości
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) akcji
c) miejsca
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Romea i Julii
b) Snu nocy letniej
c) Hamleta
d) Hentyka IV
Rozwiązanie


Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Gustaw
b) Chór młodzieńców
c) Strzelec
d) Dziecię
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Pustelnik - Gustaw
b) dziecko
c) Widmo
d) Ksiądz
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
b) odurzani narkotykami
c) głodzeni
d) zmuszani do prostytuowania się
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) krotochwił
c) koryfeusz
d) arlekin
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Dzień Wszystkich Świętych
b) noc zaduszną
c) Wielki Piątek
d) wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) zapala gar z wódką
b) pali garść kądzieli
c) każe zapalić łuczywa
d) bierze wianek i zapala święcone zioła
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Kapral
b) Ksiądz Piotr
c) Anioł Stróż
d) Chór duchów
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Nowosilcow
b) Doktor
c) Bajkow
d) Pelikan
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) pieprzu
c) gorczycy
d) maku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Pelikan
b) Bestużew
c) Doktor
d) Bajkow
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Litwina
b) Białorusina
c) Mazowszanina
d) Rusina
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Zmartwychwstania Pańskiego
b) Ukrzyżowania Pańskiego
c) Męki Pańskiej
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) nauk Nostradamusa
c) Nowego Testamentu
d) judaizmu
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) dwunastu scen
c) dziewięciu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) grudniu
b) sierpniu
c) marcu
d) listopadzie
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) złością
c) mądrością
d) miłością
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) grekokatolikiem
c) katolikiem
d) luteraninem
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Homera
c) Rousseau
d) Tassa
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1812 roku
c) 1809 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) rosyjsku
b) litewsku
c) francusku
d) polsku
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) serca
b) siłę woli
c) zniesienie cierpienia
d) myśli
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1824 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bestużew
b) Pelikan
c) Bajkow
d) Botwinko
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbrodnicze
b) romansowe
c) zbójeckie
d) kryminalne
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1823 roku
b) 1821 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Sobolewski
b) Botwinko
c) Janczewski
d) Wasilewski
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) dwóch miesięcy
c) pięciu miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Najświętszej Panienki
c) Matki Bolesnej
d) Ducha Świętego
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) cisu
b) sosny
c) jedliny
d) limby
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) altana
c) rodzinna posiadłość
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) świata żywych i umarłych
b) pokoleniowa
c) upiorów i duchów
d) duchów dobrych i złych
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Głuszca
c) Sowy
d) Kruka
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) bluźnierczą
b) grzeszną
c) pogańską
d) szatańską
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) tyranem
b) despotą
c) cezarem
d) carem
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Żegota
b) Frejend
c) Tomasz
d) Suzin
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Goethem
c) Odyńcem
d) Heglem
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) robotników rolnych
b) chłpów
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) arystokratów
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Paryżu
b) Genewie
c) Dreźnie
d) Wilnie
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Włoski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest znudzona życiem
b) jest ciężko chora
c) nie ma nic innego do roboty
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewało Dziecię
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewał Starzec
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. IV
b) „Dziady” cz. I
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1820
d) 1818
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Aleksandra I
b) Iwana Groźnego
c) Piotra Wielkiego
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) dziesięciu lat
c) czternastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) w Petersburgu
c) na Krymie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) wymysłem szatana
c) grzechem
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) kruka
b) sowę
c) jastrzębia
d) orła
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) jednotorowej
b) otwartej
c) zwartej
d) zamkniętej
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogi
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Sokół
b) Kruk
c) Bystry
d) Śmigły
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1818 roku
c) 1820 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) mistyczny
b) boski
c) transcendentalny
d) magiczny
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) lingwistyki
d) polonistyki
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) litewskim patriotą
c) członkiem elit na balu u Senatora
d) polskim malarzem
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bernardynów
b) Bazylianów
c) Kamedułów
d) Jezuitów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) światła
b) mocy
c) niepokonanych
d) zemsty
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 666
c) 7
d) 3
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) pierścień
c) kamień filozoficzny
d) ideał miłości
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) oczyszczenia
b) przyzywającej
c) tyrtejskiej
d) rycerskiej
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) listopadowy
c) grudniowy
d) styczniowy
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Neronie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Lucyfer
b) Belzebub
c) Szatan
d) Judasz
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „narodowej sprawy męczennikom”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „patriotom - męczennikom”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) wygrywają przekonania księdza
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) profetyzm
b) prorocyzm
c) kasandryzm
d) magizm
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kmitowa
b) Kminkowa
c) Kitowa
d) Knisowa
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Jan
c) Zygmunt
d) Bernard
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Dawida
b) Narona
c) Heroda
d) Salomona
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) dwa miesiące
c) ponad rok
d) pół roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Moskwa
c) Petersburg
d) Saratow
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Życia
b) Księga Proroctw
c) Księga Rodzaju
d) Księga Świata
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) w Wielkopolsce
c) na Mazowszu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr