Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1824 roku
b) 1820 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) otwartej
c) zwartej
d) jednotorowej
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) katolikiem
b) prawosławnym
c) grekokatolikiem
d) luteraninem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) tyrtejskiej
c) oczyszczenia
d) przyzywającej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) jastrzębia
b) sowę
c) kruka
d) orła
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) pięciu miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) postać Guślarza
c) obrzęd Dziadów
d) postać Gustawa
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1822 roku
b) 1824 roku
c) 1820 roku
d) 1818 roku
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) zniesienie cierpienia
b) serca
c) myśli
d) siłę woli
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Petersburg
b) Saratow
c) Archangielsk
d) Moskwa
Rozwiązanie


Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Proroctw
c) Księga Rodzaju
d) Księga Życia
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „poległym za narodową sprawę”
c) „ofiarom narodowej sprawy”
d) „narodowej sprawy męczennikom”
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) głównym sensem życia
b) mrzonką
c) wartością
d) ideą
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) judaizmu
c) Nowego Testamentu
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) bierze wianek i zapala święcone zioła
b) zapala gar z wódką
c) pali garść kądzieli
d) każe zapalić łuczywa
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dziesięciu lat
b) czternastu lat
c) dwunastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Knisowa
c) Kminkowa
d) Kmitowa
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1821 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) laudacja
b) kontaminacja
c) inkantacja
d) terracja
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) koryfeusz
c) krotochwił
d) arlekin
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” autor:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1814 roku
c) 1809 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Pelikan
b) Bestużew
c) Doktor
d) Bajkow
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Najświętszej Panienki
b) Matki Bolesnej
c) Jezusa Odkupiciela
d) Ducha Świętego
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Petersburgu
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) zmuszani do prostytuowania się
b) głodzeni
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) odurzani narkotykami
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) dwa miesiące
b) ponad rok
c) mniej niż rok
d) pół roku
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Orlice
b) Puchacze
c) Gawrony
d) Sowy
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) Neronie
c) wodzu rzymskim
d) imperatorze
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bestużew
b) Bajkow
c) Botwinko
d) Pelikan
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Anielski Zastęp
c) Trójca Święta
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maria
b) Maryla
c) Karusia
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) despotą
b) cezarem
c) tyranem
d) carem
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Rusina
b) Litwina
c) Białorusina
d) Mazowszanina
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Widmo
b) Pustelnik - Gustaw
c) Ksiądz
d) dziecko
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) profetyzm
c) magizm
d) prorocyzm
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) przestrogi
b) miłości
c) rozpaczy
d) prośby
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) zemsty
b) niepokonanych
c) mocy
d) światła
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. IV
b) „Dziady” cz. III
c) „Dziady” cz. II
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Krasińskim
c) Odyńcem
d) Heglem
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) świata żywych i umarłych
c) upiorów i duchów
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Salomona
b) Narona
c) Heroda
d) Dawida
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) transcendentalny
b) magiczny
c) boski
d) mistyczny
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) wymysłem szatana
c) grzechem
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) miłością
b) mądrością
c) radością
d) złością
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) we Lwowie
c) w Wilnie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) akcji
c) miejsca
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Anioł Stróż
b) Kapral
c) Chór duchów
d) Ksiądz Piotr
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) arystokratów
b) chłpów
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) robotników rolnych
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) I cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) IV cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbrodnicze
b) romansowe
c) zbójeckie
d) kryminalne
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) szuka ideałów
b) jest znudzona życiem
c) nie ma nic innego do roboty
d) jest ciężko chora
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bernardynów
b) Bazylianów
c) Kamedułów
d) Jezuitów
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) rodzinna posiadłość
b) kaplica cmentarna
c) altana
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Sowy
c) Głuszca
d) Kruka
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Wielkiej Improwizacji
c) Widzeniu Księdza Piotra
d) Małej Improwizacji
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Nowosilcow
c) Pelikan
d) Doktor
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) litewsku
c) polsku
d) rosyjsku
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) grudniowy
b) listopadowy
c) styczniowy
d) majowy
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) pieprzu
b) maku
c) goryczy
d) gorczycy
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) cisu
c) sosny
d) limby
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Mikołaj
c) Bernard
d) Jan
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) miłości
c) cnoty
d) wolności
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Włoski
c) Legion Grecki
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 7
b) 666
c) 3
d) 44
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) literatury łacińskiej
c) lingwistyki
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Owidiusza
c) Rousseau
d) Homera
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hamleta
c) Hentyka IV
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi życia”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi miłości”
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Francji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Kaprala
b) Księdza
c) Pielgrzyma
d) Żegoty
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) litewskim patriotą
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) dekabrystą
d) polskim malarzem
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) IV części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) I części „Dziadów”
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogi
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Dzień Wszystkich Świętych
b) wigilię Bożego Narodzenia
c) noc zaduszną
d) Wielki Piątek
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1820
c) 1822
d) 1824
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Wilnem
b) Grodnem
c) Kownem
d) Lwowem
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) pogańską
b) grzeszną
c) szatańską
d) bluźnierczą
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ukrzyżowania Pańskiego
b) Zmartwychwstania Pańskiego
c) Ostatniej Wieczerzy
d) Męki Pańskiej
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ideał miłości
b) kamień filozoficzny
c) pierścień
d) obraz kochanki
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) sierpniu
c) grudniu
d) listopadzie
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) siedmiu scen
c) dziewięciu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Kruk
b) Bystry
c) Śmigły
d) Sokół
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Dziecię
b) Gustaw
c) Strzelec
d) Chór młodzieńców
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Gustaw
c) Myśliwy
d) Strzelec
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 18
c) 24
d) 21
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Suzin
b) Tomasz
c) Żegota
d) Frejend
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Aleksandra I
c) Piotra Wielkiego
d) Iwana Groźnego
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Botwinko
c) Janczewski
d) Sobolewski
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) ostatecznie wygrywa Gustaw
c) nikt nie odnosi zwycięstwa
d) wygrywają odwieczne prawdy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Szatan
c) Lucyfer
d) Judasz
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) mahoniu
b) cyprysu
c) morskiej toni
d) nieba
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Paryżu
b) Dreźnie
c) Genewie
d) Wilnie
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr