Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) na Krymie
c) w Moskwie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1818
d) 1822
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) litewsku
c) rosyjsku
d) francusku
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Ksiądz Piotr
b) Anioł Stróż
c) Kapral
d) Chór duchów
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
c) rodzinna posiadłość
d) altana
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Iwana Groźnego
c) Aleksandra I
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1820 roku
b) 1818 roku
c) 1824 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Janczewski
c) Sobolewski
d) Botwinko
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) mądrością
c) złością
d) miłością
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bestużew
b) Bajkow
c) Doktor
d) Pelikan
Rozwiązanie


Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) koryfeusz
c) krotochwił
d) arlekin
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) występowanie prostego ludu
c) postać Gustawa
d) postać Guślarza
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1814 roku
c) 1809 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) członkiem elit na balu u Senatora
b) dekabrystą
c) polskim malarzem
d) litewskim patriotą
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Paryżu
c) Genewie
d) Wilnie
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Suzin
c) Frejend
d) Żegota
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) ostatecznie wygrywa Gustaw
c) nikt nie odnosi zwycięstwa
d) wygrywają odwieczne prawdy
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
b) zmuszani do prostytuowania się
c) głodzeni
d) odurzani narkotykami
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) I części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) II części „Dziadów”
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) maku
b) pieprzu
c) goryczy
d) gorczycy
Rozwiązanie


Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. II
b) „Dziady” cz. III
c) „Dziady” cz. I
d) „Dziady” cz. IV
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Saratow
b) Petersburg
c) Archangielsk
d) Moskwa
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) tyranem
b) cezarem
c) carem
d) despotą
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) trzech miesięcy
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) sosny
c) cisu
d) limby
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Karusia
b) Maria
c) Małgorzata
d) Maryla
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) Nowego Testamentu
b) nauk Nostradamusa
c) mitów i podań
d) judaizmu
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) dwa miesiące
b) pół roku
c) ponad rok
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1823 roku
b) 1820 roku
c) 1821 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Zmartwychwstania Pańskiego
b) Męki Pańskiej
c) Ukrzyżowania Pańskiego
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bajkow
b) Pelikan
c) Botwinko
d) Bestużew
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Księdza Piotra
b) Wielkiej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Małej Improwizacji
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) noc zaduszną
b) Wielki Piątek
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) Dzień Wszystkich Świętych
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Kruk
b) Śmigły
c) Sokół
d) Bystry
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogi
b) zachorował na zapalenie płuc
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 44
c) 3
d) 7
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) wiedzy
c) miłości
d) cnoty
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Kaprala
b) Żegoty
c) Pielgrzyma
d) Księdza
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) zapala gar z wódką
c) bierze wianek i zapala święcone zioła
d) pali garść kądzieli
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Kownie
c) w Krakowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Pelikan
b) Doktor
c) Nowosilcow
d) Bajkow
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) kruka
b) orła
c) jastrzębia
d) sowę
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Żydowski
c) Legion Włoski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest znudzona życiem
b) nie ma nic innego do roboty
c) szuka ideałów
d) jest ciężko chora
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kamień filozoficzny
b) ideał miłości
c) obraz kochanki
d) pierścień
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) przestrogi
b) miłości
c) rozpaczy
d) prośby
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) akcji
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) miejsca
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) serca
b) zniesienie cierpienia
c) myśli
d) siłę woli
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „ofiarom narodowej sprawy”
b) „poległym za narodową sprawę”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „patriotom - męczennikom”
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) w Grecji
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewało Dziecię
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewał Starzec
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Mazowszanina
b) Białorusina
c) Rusina
d) Litwina
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) dziewięciu scen
c) siedmiu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Ksiądz
b) dziecko
c) Widmo
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Anielski Zastęp
b) Gwiazda Odwieczna
c) Trójca Święta
d) Europa
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Knisowa
c) Kminkowa
d) Kmitowa
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Orlice
b) Sowy
c) Puchacze
d) Gawrony
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Goethem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Szatan
b) Lucyfer
c) Judasz
d) Belzebub
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) grudniowy
c) styczniowy
d) majowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
b) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 24
c) 18
d) 21
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Gustaw
c) Strzelec
d) Myśliwy
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Lwowem
b) Wilnem
c) Kownem
d) Grodnem
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Kruka
b) Głuszca
c) Orła
d) Sowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Salomona
b) Dawida
c) Heroda
d) Narona
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bazylianów
b) Jezuitów
c) Bernardynów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1823 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) upiorów i duchów
b) duchów dobrych i złych
c) świata żywych i umarłych
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) ideą
b) mrzonką
c) głównym sensem życia
d) wartością
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hentyka IV
b) Snu nocy letniej
c) Romea i Julii
d) Hamleta
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) II cz. „Dziadów”
c) IV cz. „Dziadów”
d) III cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Najświętszej Panienki
c) Ducha Świętego
d) Matki Bolesnej
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) pogańską
c) szatańską
d) bluźnierczą
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Rousseau
b) Owidiusza
c) Tassa
d) Homera
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Rodzaju
b) Księga Życia
c) Księga Proroctw
d) Księga Świata
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) rycerskiej
c) przyzywającej
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) inkantacja
b) terracja
c) laudacja
d) kontaminacja
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Dziecię
b) Chór młodzieńców
c) Gustaw
d) Strzelec
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) romansowe
c) zbrodnicze
d) zbójeckie
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) zaślepieniem
c) wymysłem szatana
d) zabobonem
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) właścicieli pańszczyźnianych
b) chłpów
c) robotników rolnych
d) arystokratów
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) magizm
c) kasandryzm
d) profetyzm
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Neronie
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Attyli
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) światła
c) niepokonanych
d) zemsty
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) czternastu lat
b) dwunastu lat
c) dziesięciu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) mistyczny
b) magiczny
c) transcendentalny
d) boski
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) grudniu
c) listopadzie
d) sierpniu
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) literatury łacińskiej
c) polonistyki
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) jednotorowej
c) zamkniętej
d) otwartej
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) mahoniu
b) nieba
c) cyprysu
d) morskiej toni
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) grekokatolikiem
b) luteraninem
c) prawosławnym
d) katolikiem
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi śmierci”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr