Dziady
      Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał chór młodzieńców
b) zaśpiewał Starzec
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Ksiądz Piotr
c) Anioł Stróż
d) Kapral
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1824 roku
b) 1820 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) imperatorze
b) wodzu rzymskim
c) Attyli
d) Neronie
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) serca
c) zniesienie cierpienia
d) siłę woli
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Strzelec
b) Starzec
c) Myśliwy
d) Gustaw
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi życia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi wybawienia”
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) inkantacja
b) laudacja
c) kontaminacja
d) terracja
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) miłości
c) wolności
d) cnoty
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1822 roku
c) 1821 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 666
c) 3
d) 7
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) altana
b) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
c) rodzinna posiadłość
d) kaplica cmentarna
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) przestrogi
c) miłości
d) rozpaczy
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Homera
b) Owidiusza
c) Tassa
d) Rousseau
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Karusia
c) Małgorzata
d) Maria
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) zaślepieniem
c) wymysłem szatana
d) grzechem
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Mazowszanina
b) Białorusina
c) Litwina
d) Rusina
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) maku
b) gorczycy
c) goryczy
d) pieprzu
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) zapala gar z wódką
c) pali garść kądzieli
d) bierze wianek i zapala święcone zioła
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) wygrywają odwieczne prawdy
c) nikt nie odnosi zwycięstwa
d) ostatecznie wygrywa Gustaw
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) rosyjsku
c) polsku
d) litewsku
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) czternastu lat
c) dziesięciu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „poległym za narodową sprawę”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) na Krymie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Dawida
c) Narona
d) Salomona
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1822 roku
b) 1818 roku
c) 1820 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) profetyzm
b) prorocyzm
c) kasandryzm
d) magizm
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Najświętszej Panienki
c) Ducha Świętego
d) Matki Bolesnej
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) złością
c) miłością
d) mądrością
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) I części „Dziadów”
b) IV części „Dziadów”
c) III części „Dziadów”
d) II części „Dziadów”
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) krotochwił
b) arlekin
c) antagonista
d) koryfeusz
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogi
b) miał silną gorączkę
c) wypadł z okna
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) niepokonanych
b) mocy
c) zemsty
d) światła
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Gwiazda Odwieczna
c) Anielski Zastęp
d) Europa
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) arystokratów
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) robotników rolnych
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Guślarza
b) obrzęd Dziadów
c) postać Gustawa
d) występowanie prostego ludu
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) dwunastu scen
c) siedmiu scen
d) dziewięciu scen
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Rodzaju
b) Księga Życia
c) Księga Świata
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Głuszca
b) Kruka
c) Orła
d) Sowy
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) zmuszani do prostytuowania się
b) głodzeni
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) odurzani narkotykami
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Kaprala
b) Pielgrzyma
c) Księdza
d) Żegoty
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) ideą
b) głównym sensem życia
c) wartością
d) mrzonką
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) listopadzie
b) sierpniu
c) grudniu
d) marcu
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) Nowego Testamentu
b) judaizmu
c) mitów i podań
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Francji
c) w Grecji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Bernard
c) Mikołaj
d) Zygmunt
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ideał miłości
b) obraz kochanki
c) kamień filozoficzny
d) pierścień
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) upiorów i duchów
b) świata żywych i umarłych
c) pokoleniowa
d) duchów dobrych i złych
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) polskim malarzem
c) litewskim patriotą
d) członkiem elit na balu u Senatora
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Sowy
b) Gawrony
c) Puchacze
d) Orlice
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) grekokatolikiem
b) katolikiem
c) prawosławnym
d) luteraninem
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) szatańską
c) pogańską
d) bluźnierczą
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Dziecię
b) Gustaw
c) Chór młodzieńców
d) Strzelec
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Bazylianów
c) Jezuitów
d) Bernardynów
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Sobolewski
c) Janczewski
d) Botwinko
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) orła
c) jastrzębia
d) kruka
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) ponad rok
c) dwa miesiące
d) pół roku
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 20
c) 24
d) 21
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) romansowe
b) zbójeckie
c) kryminalne
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1822
d) 1818
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) styczniowy
c) majowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Piotra Wielkiego
c) Aleksandra I
d) Iwana Groźnego
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Księdza Piotra
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Wielkiej Improwizacji
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Pelikan
c) Doktor
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Żegota
c) Tomasz
d) Suzin
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. II
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Kownie
c) w Wilnie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) cisu
b) limby
c) sosny
d) jedliny
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Ksiądz
c) Widmo
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Zmartwychwstania Pańskiego
c) Ukrzyżowania Pańskiego
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hamleta
b) Hentyka IV
c) Snu nocy letniej
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1814 roku
c) 1812 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) akcji
d) miejsca
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Bestużew
d) Botwinko
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Kmitowa
c) Kminkowa
d) Knisowa
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) polonistyki
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) cyprysu
b) morskiej toni
c) nieba
d) mahoniu
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Grodnem
b) Lwowem
c) Wilnem
d) Kownem
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) III cz. „Dziadów”
b) II cz. „Dziadów”
c) IV cz. „Dziadów”
d) I cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) otwartej
c) jednotorowej
d) zwartej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) mistyczny
c) magiczny
d) transcendentalny
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Pelikan
c) Bestużew
d) Doktor
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) tyranem
c) despotą
d) cezarem
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Kruk
b) Bystry
c) Sokół
d) Śmigły
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) jest ciężko chora
c) jest znudzona życiem
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Lucyfer
b) Belzebub
c) Szatan
d) Judasz
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Wilnie
b) Dreźnie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Saratow
b) Archangielsk
c) Petersburg
d) Moskwa
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) wigilię Bożego Narodzenia
b) noc zaduszną
c) Dzień Wszystkich Świętych
d) Wielki Piątek
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Odyńcem
c) Goethem
d) Heglem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) przyzywającej
c) rycerskiej
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr