Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dwunastu scen
b) pięciu scen
c) dziewięciu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Proroctw
b) Księga Rodzaju
c) Księga Świata
d) Księga Życia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1824 roku
b) 1822 roku
c) 1820 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Wilnem
b) Kownem
c) Lwowem
d) Grodnem
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Goethem
c) Odyńcem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) mrzonką
b) wartością
c) głównym sensem życia
d) ideą
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) ponad rok
c) dwa miesiące
d) pół roku
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) arlekin
b) antagonista
c) koryfeusz
d) krotochwił
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) rosyjsku
b) francusku
c) polsku
d) litewsku
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Janczewski
b) Wasilewski
c) Botwinko
d) Sobolewski
Rozwiązanie


„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Kapral
b) Chór duchów
c) Anioł Stróż
d) Ksiądz Piotr
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Wilnie
c) Genewie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Matki Bolesnej
b) Najświętszej Panienki
c) Jezusa Odkupiciela
d) Ducha Świętego
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1811 roku
c) 1812 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) lingwistyki
c) literatury łacińskiej
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) IV części „Dziadów”
b) I części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Narona
c) Salomona
d) Dawida
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) cezarem
c) despotą
d) tyranem
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) miejsca
b) akcji
c) czasu
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Mikołaj
d) Zygmunt
Rozwiązanie


Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogi
b) miał silną gorączkę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Głuszca
c) Kruka
d) Sowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) zemsty
b) światła
c) niepokonanych
d) mocy
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1820
c) 1824
d) 1818
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) upiorów i duchów
c) pokoleniowa
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) wygrywają odwieczne prawdy
c) nikt nie odnosi zwycięstwa
d) ostatecznie wygrywa Gustaw
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Mazowszanina
b) Białorusina
c) Rusina
d) Litwina
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maria
b) Karusia
c) Maryla
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 24
b) 18
c) 20
d) 21
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) altana
b) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
c) rodzinna posiadłość
d) kaplica cmentarna
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1818 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) mahoniu
b) cyprysu
c) morskiej toni
d) nieba
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) miłością
b) mądrością
c) radością
d) złością
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Włoszech
c) w Turcji
d) we Francji
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1823 roku
c) 1821 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Nowosilcow
b) Pelikan
c) Doktor
d) Bajkow
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Neronie
b) Attyli
c) wodzu rzymskim
d) imperatorze
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) bierze wianek i zapala święcone zioła
c) zapala gar z wódką
d) pali garść kądzieli
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) pogańską
b) szatańską
c) bluźnierczą
d) grzeszną
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Pielgrzyma
b) Żegoty
c) Księdza
d) Kaprala
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Trójca Święta
c) Anielski Zastęp
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „poległym za narodową sprawę”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) laudacja
b) kontaminacja
c) terracja
d) inkantacja
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) na Krymie
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) maku
b) goryczy
c) pieprzu
d) gorczycy
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) luteraninem
c) katolikiem
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) nauk Nostradamusa
b) mitów i podań
c) Nowego Testamentu
d) judaizmu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Szatan
b) Judasz
c) Lucyfer
d) Belzebub
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Guślarza
b) występowanie prostego ludu
c) postać Gustawa
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Widzeniu Księdza Piotra
c) Małej Improwizacji
d) Wielkiej Improwizacji
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Orlice
b) Sowy
c) Puchacze
d) Gawrony
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) na Mazowszu
c) w Małopolsce
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) pięciu miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Dzień Wszystkich Świętych
b) noc zaduszną
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) Wielki Piątek
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) IV cz. „Dziadów”
b) I cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) II cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bernardynów
b) Kamedułów
c) Jezuitów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) listopadzie
b) sierpniu
c) grudniu
d) marcu
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zaślepieniem
b) wymysłem szatana
c) grzechem
d) zabobonem
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest ciężko chora
b) nie ma nic innego do roboty
c) jest znudzona życiem
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi śmierci”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Rousseau
b) Tassa
c) Owidiusza
d) Homera
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Zmartwychwstania Pańskiego
c) Ostatniej Wieczerzy
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) limby
b) sosny
c) cisu
d) jedliny
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) romansowe
c) zbójeckie
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Jagiellońskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) kasandryzm
c) magizm
d) profetyzm
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) transcendentalny
c) magiczny
d) mistyczny
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) miłości
c) przestrogi
d) rozpaczy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Moskwa
b) Archangielsk
c) Saratow
d) Petersburg
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Sokół
b) Kruk
c) Śmigły
d) Bystry
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Kmitowa
c) Knisowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Myśliwy
b) Gustaw
c) Strzelec
d) Starzec
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) robotników rolnych
b) chłpów
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) arystokratów
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bajkow
b) Bestużew
c) Pelikan
d) Botwinko
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) zniesienie cierpienia
b) siłę woli
c) myśli
d) serca
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewało Dziecię
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewał Młodzieniec
d) zaśpiewał Starzec
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 7
c) 3
d) 666
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) jednotorowej
b) zwartej
c) otwartej
d) zamkniętej
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Chór młodzieńców
b) Gustaw
c) Dziecię
d) Strzelec
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Bestużew
c) Doktor
d) Pelikan
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. I
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Pustelnik - Gustaw
b) Ksiądz
c) dziecko
d) Widmo
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Piotra Wielkiego
c) Aleksandra I
d) Iwana Groźnego
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) głodzeni
b) zmuszani do prostytuowania się
c) odurzani narkotykami
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) pierścień
b) ideał miłości
c) obraz kochanki
d) kamień filozoficzny
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hamleta
c) Romea i Julii
d) Hentyka IV
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) oczyszczenia
b) przyzywającej
c) tyrtejskiej
d) rycerskiej
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) styczniowy
b) majowy
c) grudniowy
d) listopadowy
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) członkiem elit na balu u Senatora
b) dekabrystą
c) litewskim patriotą
d) polskim malarzem
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) szesnastu lat
b) czternastu lat
c) dwunastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) kruka
c) sowę
d) jastrzębia
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Żegota
c) Suzin
d) Tomasz
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) miłości
c) wolności
d) cnoty
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr