Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) mitów i podań
c) nauk Nostradamusa
d) Nowego Testamentu
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) dwóch miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) pięciu miesięcy
d) trzech miesięcy
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 7
b) 3
c) 666
d) 44
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Janczewski
b) Wasilewski
c) Botwinko
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Ostatniej Wieczerzy
c) Ukrzyżowania Pańskiego
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Aleksandra I
b) Katarzyny II
c) Piotra Wielkiego
d) Iwana Groźnego
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Saratow
b) Archangielsk
c) Moskwa
d) Petersburg
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) mahoniu
b) morskiej toni
c) nieba
d) cyprysu
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) ideał miłości
c) kamień filozoficzny
d) pierścień
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Genewie
c) Wilnie
d) Paryżu
Rozwiązanie


W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) literatury łacińskiej
c) języków słowiańskich
d) polonistyki
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) pokoleniowa
b) duchów dobrych i złych
c) upiorów i duchów
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewało Dziecię
b) zaśpiewał Starzec
c) zaśpiewał Młodzieniec
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Wielkopolsce
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Anioł Stróż
c) Ksiądz Piotr
d) Kapral
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) cisu
b) sosny
c) limby
d) jedliny
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Ksiądz
b) Pustelnik - Gustaw
c) dziecko
d) Widmo
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) profetyzm
c) magizm
d) kasandryzm
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) pieprzu
b) goryczy
c) gorczycy
d) maku
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1812 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie


Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) szatańską
c) pogańską
d) bluźnierczą
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) majowy
c) styczniowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Romea i Julii
b) Hamleta
c) Hentyka IV
d) Snu nocy letniej
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1824 roku
b) 1823 roku
c) 1820 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bajkow
b) Pelikan
c) Bestużew
d) Botwinko
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) grudniu
b) sierpniu
c) listopadzie
d) marcu
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Orlice
c) Gawrony
d) Sowy
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Jezuitów
c) Bernardynów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) katolikiem
b) grekokatolikiem
c) prawosławnym
d) luteraninem
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zaślepieniem
b) grzechem
c) zabobonem
d) wymysłem szatana
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) oczyszczenia
c) przyzywającej
d) tyrtejskiej
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) na Krymie
c) w Petersburgu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Wielkiej Improwizacji
c) Małej Improwizacji
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) rodzinna posiadłość
b) altana
c) kaplica cmentarna
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) romansowe
b) zbójeckie
c) zbrodnicze
d) kryminalne
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Doktor
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) robotników rolnych
b) chłpów
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) arystokratów
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Włoski
c) Legion Litewski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) despotą
b) cezarem
c) tyranem
d) carem
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Bernard
c) Jan
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) imperatorze
b) wodzu rzymskim
c) Neronie
d) Attyli
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) złością
b) mądrością
c) miłością
d) radością
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Salomona
b) Heroda
c) Narona
d) Dawida
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1818
c) 1822
d) 1820
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Życia
b) Księga Rodzaju
c) Księga Świata
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) złamał nogi
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) głównym sensem życia
b) wartością
c) ideą
d) mrzonką
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Pielgrzyma
b) Księdza
c) Żegoty
d) Kaprala
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „poległym za narodową sprawę”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „ofiarom narodowej sprawy”
d) „patriotom - męczennikom”
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Chór młodzieńców
b) Gustaw
c) Dziecię
d) Strzelec
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Anielski Zastęp
b) Europa
c) Trójca Święta
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) inkantacja
c) laudacja
d) kontaminacja
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Bestużew
c) Bajkow
d) Pelikan
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) we Lwowie
c) w Kownie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Strzelec
c) Gustaw
d) Myśliwy
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1823 roku
c) 1821 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Knisowa
b) Kitowa
c) Kmitowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) zemsty
b) mocy
c) światła
d) niepokonanych
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1822 roku
c) 1820 roku
d) 1818 roku
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 24
c) 20
d) 21
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) ponad rok
b) dwa miesiące
c) mniej niż rok
d) pół roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) kruka
c) jastrzębia
d) orła
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) bierze wianek i zapala święcone zioła
b) pali garść kądzieli
c) zapala gar z wódką
d) każe zapalić łuczywa
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Matki Bolesnej
b) Ducha Świętego
c) Jezusa Odkupiciela
d) Najświętszej Panienki
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) postać Guślarza
c) postać Gustawa
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) szesnastu lat
b) dwunastu lat
c) dziesięciu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
b) głodzeni
c) odurzani narkotykami
d) zmuszani do prostytuowania się
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) IV części „Dziadów”
b) III części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) I części „Dziadów”
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) rozpaczy
c) przestrogi
d) miłości
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) koryfeusz
c) krotochwił
d) arlekin
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) zniesienie cierpienia
c) siłę woli
d) serca
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) szuka ideałów
b) nie ma nic innego do roboty
c) jest ciężko chora
d) jest znudzona życiem
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Śmigły
b) Sokół
c) Kruk
d) Bystry
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) miejsca
d) akcji
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) cnoty
c) wolności
d) wiedzy
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Tomasz
c) Żegota
d) Suzin
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Głuszca
b) Orła
c) Kruka
d) Sowy
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Grodnem
c) Lwowem
d) Wilnem
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Homera
c) Rousseau
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. IV
b) „Dziady” cz. III
c) „Dziady” cz. II
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) nikt nie odnosi zwycięstwa
b) wygrywają odwieczne prawdy
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) wygrywają przekonania księdza
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) mistyczny
b) transcendentalny
c) boski
d) magiczny
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) siedmiu scen
b) dwunastu scen
c) dziewięciu scen
d) pięciu scen
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Wielki Piątek
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) litewskim patriotą
b) dekabrystą
c) członkiem elit na balu u Senatora
d) polskim malarzem
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Małgorzata
b) Karusia
c) Maria
d) Maryla
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi wybawienia”
b) „drogi życia”
c) „drogi miłości”
d) „drogi śmierci”
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) litewsku
c) rosyjsku
d) francusku
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Rusina
b) Litwina
c) Białorusina
d) Mazowszanina
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) III cz. „Dziadów”
c) I cz. „Dziadów”
d) IV cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) jednotorowej
c) zwartej
d) otwartej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Belzebub
c) Szatan
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr