Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Strzelec
b) Dziecię
c) Gustaw
d) Chór młodzieńców
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) na Krymie
c) w Petersburgu
d) w Moskwie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) pogańską
b) szatańską
c) bluźnierczą
d) grzeszną
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Gustaw
c) Strzelec
d) Myśliwy
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Wileńskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) pali garść kądzieli
c) zapala gar z wódką
d) bierze wianek i zapala święcone zioła
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) II części „Dziadów”
b) I części „Dziadów”
c) III części „Dziadów”
d) IV części „Dziadów”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
b) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Pelikan
b) Doktor
c) Nowosilcow
d) Bajkow
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) profetyzm
b) magizm
c) kasandryzm
d) prorocyzm
Rozwiązanie


Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) maku
c) gorczycy
d) pieprzu
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. IV
b) „Dziady” cz. III
c) „Dziady” cz. I
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „poległym za narodową sprawę”
d) „narodowej sprawy męczennikom”
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) cisu
b) jedliny
c) sosny
d) limby
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wolności
c) miłości
d) wiedzy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) mistyczny
c) transcendentalny
d) magiczny
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbrodnicze
b) kryminalne
c) romansowe
d) zbójeckie
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) przestrogi
b) miłości
c) rozpaczy
d) prośby
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Iwana Groźnego
b) Aleksandra I
c) Piotra Wielkiego
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 21
b) 18
c) 24
d) 20
Rozwiązanie


Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) mitów i podań
c) Nowego Testamentu
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 7
b) 44
c) 3
d) 666
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Pustelnik - Gustaw
b) Widmo
c) dziecko
d) Ksiądz
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Salomona
b) Heroda
c) Narona
d) Dawida
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Włoszech
c) w Turcji
d) we Francji
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1820 roku
b) 1818 roku
c) 1824 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) kontaminacja
b) laudacja
c) inkantacja
d) terracja
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) zaślepieniem
c) grzechem
d) wymysłem szatana
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) akcji
b) czasu
c) miejsca
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Karusia
b) Małgorzata
c) Maryla
d) Maria
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Lucyfer
c) Szatan
d) Belzebub
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) arystokratów
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) chłpów
d) robotników rolnych
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Homera
b) Rousseau
c) Tassa
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) francusku
b) litewsku
c) rosyjsku
d) polsku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Gwiazda Odwieczna
c) Anielski Zastęp
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) języków słowiańskich
c) literatury łacińskiej
d) lingwistyki
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Pelikan
b) Doktor
c) Bajkow
d) Bestużew
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Sobolewski
c) Janczewski
d) Botwinko
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bernardynów
b) Jezuitów
c) Kamedułów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) siłę woli
b) zniesienie cierpienia
c) serca
d) myśli
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) dekabrystą
d) litewskim patriotą
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Sokół
c) Kruk
d) Śmigły
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Kruka
b) Orła
c) Głuszca
d) Sowy
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Paryżu
b) Genewie
c) Wilnie
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Mikołaj
c) Bernard
d) Jan
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Lwowem
c) Wilnem
d) Grodnem
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) zachorował na zapalenie płuc
c) złamał nogi
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) imperatorze
c) wodzu rzymskim
d) Neronie
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) luteraninem
b) grekokatolikiem
c) katolikiem
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi śmierci”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Żegoty
b) Pielgrzyma
c) Księdza
d) Kaprala
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Młodzieniec
b) zaśpiewał Starzec
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) czternastu lat
b) dwunastu lat
c) szesnastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) ostatecznie wygrywa Gustaw
b) wygrywają odwieczne prawdy
c) wygrywają przekonania księdza
d) nikt nie odnosi zwycięstwa
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) III cz. „Dziadów”
c) I cz. „Dziadów”
d) IV cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Romea i Julii
b) Snu nocy letniej
c) Hamleta
d) Hentyka IV
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Matki Bolesnej
b) Najświętszej Panienki
c) Jezusa Odkupiciela
d) Ducha Świętego
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) pokoleniowa
b) świata żywych i umarłych
c) duchów dobrych i złych
d) upiorów i duchów
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) we Lwowie
c) w Krakowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) krotochwił
b) antagonista
c) koryfeusz
d) arlekin
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) przyzywającej
b) tyrtejskiej
c) rycerskiej
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Mazowszu
c) na Litwie
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Tomasz
c) Suzin
d) Żegota
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Włoski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Heglem
c) Krasińskim
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) listopadzie
c) marcu
d) grudniu
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Kapral
c) Anioł Stróż
d) Ksiądz Piotr
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Życia
c) Księga Proroctw
d) Księga Rodzaju
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Ostatniej Wieczerzy
c) Zmartwychwstania Pańskiego
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Wielki Piątek
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) noc zaduszną
d) wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) orła
c) jastrzębia
d) kruka
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest znudzona życiem
b) szuka ideałów
c) nie ma nic innego do roboty
d) jest ciężko chora
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) zmuszani do prostytuowania się
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) głodzeni
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) cezarem
b) despotą
c) tyranem
d) carem
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) ideą
b) mrzonką
c) wartością
d) głównym sensem życia
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Księdza Piotra
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Wielkiej Improwizacji
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) siedmiu scen
c) dziewięciu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) grudniowy
c) listopadowy
d) styczniowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) niepokonanych
b) mocy
c) światła
d) zemsty
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) mądrością
c) miłością
d) złością
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1824 roku
c) 1820 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) jednotorowej
c) zwartej
d) otwartej
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) pięciu miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Litwina
b) Mazowszanina
c) Białorusina
d) Rusina
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) dwa miesiące
b) ponad rok
c) mniej niż rok
d) pół roku
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1823 roku
b) 1821 roku
c) 1820 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Guślarza
b) występowanie prostego ludu
c) postać Gustawa
d) obrzęd Dziadów
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) altana
c) rodzinna posiadłość
d) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kmitowa
b) Kminkowa
c) Knisowa
d) Kitowa
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1809 roku
c) 1812 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) pierścień
b) obraz kochanki
c) ideał miłości
d) kamień filozoficzny
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Botwinko
d) Bestużew
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Orlice
b) Puchacze
c) Gawrony
d) Sowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Petersburg
b) Archangielsk
c) Moskwa
d) Saratow
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) morskiej toni
b) cyprysu
c) mahoniu
d) nieba
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1820
c) 1822
d) 1824
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr