Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) cezarem
b) tyranem
c) despotą
d) carem
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) miejsca
c) czasu
d) akcji
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) Nowego Testamentu
c) nauk Nostradamusa
d) mitów i podań
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) I części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) II części „Dziadów”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Moskwa
b) Saratow
c) Archangielsk
d) Petersburg
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Karusia
c) Maria
d) Małgorzata
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Narona
c) Dawida
d) Salomona
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Kmitowa
c) Knisowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) jastrzębia
b) kruka
c) sowę
d) orła
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” autor:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
c) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wolności
c) wiedzy
d) cnoty
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) pieprzu
b) gorczycy
c) goryczy
d) maku
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) złamał nogi
c) miał silną gorączkę
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest znudzona życiem
b) nie ma nic innego do roboty
c) szuka ideałów
d) jest ciężko chora
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Widzeniu Księdza Piotra
c) Małej Improwizacji
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Bazylianów
c) Jezuitów
d) Bernardynów
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) wygrywają odwieczne prawdy
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) literatury łacińskiej
c) języków słowiańskich
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hentyka IV
b) Hamleta
c) Snu nocy letniej
d) Romea i Julii
Rozwiązanie


„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Anioł Stróż
c) Ksiądz Piotr
d) Kapral
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Proroctw
b) Księga Rodzaju
c) Księga Świata
d) Księga Życia
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) grudniu
c) marcu
d) listopadzie
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ukrzyżowania Pańskiego
b) Męki Pańskiej
c) Zmartwychwstania Pańskiego
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) katolikiem
c) luteraninem
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) romansowe
b) kryminalne
c) zbrodnicze
d) zbójeckie
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Żegota
b) Tomasz
c) Frejend
d) Suzin
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) inkantacja
b) terracja
c) kontaminacja
d) laudacja
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) magizm
c) profetyzm
d) prorocyzm
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Włoski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi życia”
d) „drogi śmierci”
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) świata żywych i umarłych
c) pokoleniowa
d) upiorów i duchów
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) mniej niż rok
b) dwa miesiące
c) ponad rok
d) pół roku
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) arystokratów
b) robotników rolnych
c) chłpów
d) właścicieli pańszczyźnianych
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) ośmiu miesięcy
b) dwóch miesięcy
c) trzech miesięcy
d) pięciu miesięcy
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1823 roku
b) 1824 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Wilnie
b) Paryżu
c) Genewie
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Rusina
b) Białorusina
c) Mazowszanina
d) Litwina
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Heglem
c) Goethem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) głodzeni
c) zmuszani do prostytuowania się
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Trójca Święta
c) Anielski Zastęp
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) zamkniętej
c) otwartej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Rousseau
c) Tassa
d) Homera
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) wigilię Bożego Narodzenia
b) Wielki Piątek
c) noc zaduszną
d) Dzień Wszystkich Świętych
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „ofiarom narodowej sprawy”
b) „patriotom - męczennikom”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Lucyfer
c) Judasz
d) Szatan
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 7
b) 3
c) 44
d) 666
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Matki Bolesnej
c) Najświętszej Panienki
d) Ducha Świętego
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Śmigły
b) Kruk
c) Sokół
d) Bystry
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) zaślepieniem
c) wymysłem szatana
d) zabobonem
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1812 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Sowy
b) Gawrony
c) Orlice
d) Puchacze
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Nowosilcow
b) Doktor
c) Bajkow
d) Pelikan
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) pali garść kądzieli
c) bierze wianek i zapala święcone zioła
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Sowy
c) Kruka
d) Głuszca
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewał chór młodzieńców
d) zaśpiewało Dziecię
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Neronie
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) litewsku
b) francusku
c) polsku
d) rosyjsku
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) szesnastu lat
b) dziesięciu lat
c) dwunastu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Ksiądz
b) dziecko
c) Widmo
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Francji
c) w Turcji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Wilnem
b) Lwowem
c) Grodnem
d) Kownem
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) miłości
c) rozpaczy
d) przestrogi
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ideał miłości
b) kamień filozoficzny
c) obraz kochanki
d) pierścień
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) przyzywającej
c) oczyszczenia
d) tyrtejskiej
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) w Małopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) III cz. „Dziadów”
c) II cz. „Dziadów”
d) IV cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. I
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Pelikan
c) Bestużew
d) Doktor
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 18
c) 21
d) 24
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) cisu
b) jedliny
c) sosny
d) limby
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) cyprysu
c) mahoniu
d) morskiej toni
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Sobolewski
c) Botwinko
d) Janczewski
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) postać Gustawa
c) występowanie prostego ludu
d) postać Guślarza
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) magiczny
b) transcendentalny
c) mistyczny
d) boski
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) niepokonanych
b) światła
c) mocy
d) zemsty
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bajkow
b) Bestużew
c) Botwinko
d) Pelikan
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1821 roku
c) 1820 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) wartością
b) mrzonką
c) głównym sensem życia
d) ideą
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Chór młodzieńców
b) Strzelec
c) Gustaw
d) Dziecię
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1818 roku
b) 1824 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Iwana Groźnego
b) Piotra Wielkiego
c) Aleksandra I
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) litewskim patriotą
d) dekabrystą
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) krotochwił
c) arlekin
d) koryfeusz
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Kaprala
b) Pielgrzyma
c) Żegoty
d) Księdza
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) pogańską
b) grzeszną
c) bluźnierczą
d) szatańską
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
b) altana
c) kaplica cmentarna
d) rodzinna posiadłość
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) siedmiu scen
b) dziewięciu scen
c) pięciu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) we Lwowie
c) w Wilnie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Strzelec
c) Starzec
d) Myśliwy
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) grudniowy
c) listopadowy
d) styczniowy
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) mądrością
b) złością
c) radością
d) miłością
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1818
d) 1822
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Zygmunt
c) Jan
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) zniesienie cierpienia
b) myśli
c) serca
d) siłę woli
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr