Dziady
      Dziady | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wiedzy
c) cnoty
d) wolności
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Małopolsce
c) w Wielkopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1820
c) 1818
d) 1822
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Goethem
c) Heglem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) wypadł z okna
c) złamał nogi
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) literatury łacińskiej
c) języków słowiańskich
d) polonistyki
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) w Turcji
c) we Francji
d) we Włoszech
Rozwiązanie


Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Grecki
c) Legion Włoski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Tagi:
• Dziady Adam Mickiewicz • Adam Mickiewicz - Dziady • Dziady Mickiewicza • Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach • Charakterystyka warstw społecznych w Dziadach • Społeczeństwo polskie w Dziadach • Martyrologia narodu polskiego w Dziadach • Wielka Improwizacja • Dziady - Wielka Improwizacja interpretacja • Streszczenie Dziadów • Dwie koncepcje mesjanizmu • Mała Improwizacja • Prawdy moralne w Dziadach • Moralność w Dziadach • Biografia bohatera romantycznego • Bohater romantyczny • Społeczeństwo rosyjskie w Dziadach • Widzenia Księdza Piotra - interpretacja • Dziady - cytaty • Mała Improwizacja - intrpretacja • Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów • Opracowanie Dziadów • Dziady cz. I • Dziady cz. II • Dziady cz. III • Dziady cz. IV • Warstwy społeczne w Dziadach • Gustaw - Konrad - charakterystyka • Charakterystyka Gustawa - Konrada • Ksiądz Piotr
Partner serwisu: